Relationer

Män trivs bättre med tjänsteresor

RELATIONER

Kvinnor känner i större utsträckning dåligt samvete över att vara borta från hemmet och familjen

GÖTEBORG (TT) Visst kan det vara trevligt med tjänsteresor, men samvetet gnager för kvinnor.

Och att bo hemifrån på hotell känns inte roligt alla gånger.

Gunilla Bergström Casinowsky vid Göteborgs universitet har i en doktorsavhandling undersökt könsrollerna i tjänsteresandet.

Och det visar sig vara skillnader mellan kvinnor och män.

Kvinnor känner dåligt samvete

Kvinnorna känner i större utsträckning än sina manliga kollegor dåligt samvete över att vara borta från hemmet och familjen.

– Min tolkning är att det handlar mycket om våra förväntningar och föreställningar. En god mor är en kvinna som är hemma i ganska stor utsträckning och till hands för barnen. Ger sig inte ut och satsar på jobbet så att det krockar med det idealet. Föreställningen om en man däremot kan involvera resande utan att det kolliderar med föreställningen om en god man och god far.

Otryggt med övernattning

Och det här med övernattning – nja, det kan kännas lite otryggt och obehagligt för kvinnor.

– De håller sig på hotellet i större utsträckning än män och vill inte röra sig ute på stan. En del tycker till och med att det är obehagligt att sätta sig i hotellrestaurangen. Männen känner en större frihet, man har en egen tid och kan göra vad man vill, säger Gunilla Bergström Casinowsky.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer