Barnmisshandel missas av vården

RELATIONER

I 49 procent av fallen görs ingen anmälan till socialtjänsten

Vården struntar i att anmäla barnmisshandel och sexövergrepp mot barn.

Därmed bryter personalen lagen.

– Jag är bedrövad över hur dåliga vi är på att anmäla, säger Björn Tingberg, barnsjuksköterska som forskat i ämnet.

I 49 procent av fallen där ett barn konstateras ha blivit fysiskt misshandlat görs ingen anmälan till socialtjänsten.

Och detta trots att vårdpersonal enligt lag är skyldig att anmäla – redan när det finns en misstanke om brott.

– De här barnen har fått diagnosen fysisk misshandel. Då kan man inte längre skylla på att man inte har sett. Jag blir bedrövad över hur dåliga vi inom vården är på att anmäla, säger Björn Tingberg till tidningen Vårdfokus.

4 av 10 sexuella övergrepp anmäls inte

När det gäller sexuella övergrepp mot barn får 38 procent av fallen passera utan att anmälan görs.

– I tre fall uppgav familjerna att de redan hade kontakt med socialtjänsten men det kan lika gärna ha handlat om att få hjälp med hyran. Vården tog aldrig reda på det. Vi är glada att slippa undan, säger han till Vårdfokus.

"Viktigt att anteckna”

Underlaget för hans slutsatser är journaler vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Men Björn Tingberg tror att anmälningsfrekvensen kan vara ännu lägre på sjukhus runt om i landet.

På Astrid Lindgren har personalen sedan början av året utbildats i just den här frågan. I avhandlingen konstaterar han också att det är viktigt med tydliga journalanteckningar. När personalen till exempel vid en datortomografiundersökning av ett spädbarn skriver att fynden kan bero på skakvåld, s k baby shaken syndrome, är chansen större att det blir en anmälan.

– Det räcker inte att beskriva fynden, det måste stå svart på vitt, säger Björn Tingberg till Vårdfokus.