FN: Homosexuella ännu i behov av skydd

RELATIONER

Förslag om att stryka sexuell läggning från skyddslistan avvisad

Homosexuella kvinnor och män är fortfarande en sårbar minoritet med rätt till skydd enligt FN, efter ett intensivt kampanjarbete av USA:s FN-diplomater.

Generalförsamlingen slog på tisdagen fast att det är oursäktligt att döda människor för deras sexuella läggnings skull. FN avvisade därmed ett arabiskt-afrikanskt förslag om att stryka sexuell läggning från skyddslistan, ett förslag som hade godkänts med knapp minoritet av generalförsamlingens rättighetskommitte.

Motkampanj

Kommittens beslut väckte vrede i Washingtonregeringen. Tillsammans med europeiska och andra länder genomförde USA en kampanj för att bevara den ursprungliga listan.

I dag har FN:s generalförsamling skickat ett tydligt och genljudande budskap att rättvisa och mänskliga rättigheter gäller alla individer oavsett deras sexuella läggning, kommenterade USA:s FN-ambassadör Susan Rice.

Rösterna jorden runt från försvararna av medborgerliga och mänskliga rättigheter har fått gehör i dag och för detta är min delegation särskilt stolt.

FN genomförde 1999 en resolution som krävde noggranna utredningar av "allt dödande av diskriminerande skäl, inklusive sexuell läggning".

Detta är den hittills enda FN-resolutionen om mänskliga rättigheter som uttryckligen hänvisar till sexuell läggning, säger människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) som har sitt högkvarter i New York.

De ville stryka

Benin lade med Marockos stöd fram ett förslag om att stryka denna hänvisning, vilket generalförsamlingens rättighetskommitte tillstyrkte den 16 november.

Länder som har försökt ta bort viktiga skydd för homosexuella människor har besegrats, kommenterade Boris Dittrich som är chef för HRW:s program för homo-, bi- och transsexuella människor.

Hatbrott på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste motarbetas såväl som hatbrott på grund av ras eller religion.

TT