Barnvagnar måste flyttas från trapphus

RELATIONER

Stockholm

Barnvagnar får i fortsättningen inte stå i trapphus.

Ett utslag i kammarrätten kan få stora konsekvenser för landets barnfamiljer och tvinga bostadsrättsföreningar att bygga nya förråd.

Det är Stockholms brandförsvar som har fått rätt i ett fall där en bostadsrättsförening begärt tillstånd att få ha barnvagnarna i trappuppgången.

- Vi är nöjda. Nu är det klarlagt och inga diskussioner om det. Det här är ett tydliggörande så att vi kan få förståelse för vårt arbete, säger brandinspektör Lars Thidevall till TT.

Enligt lagen om skydd mot olyckor får inte lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar eftersom de riskerar att försvåra eller förhindra en utrymning av byggnaden om det börjar brinna.

Nu har kammarrätten i sin dom slagit fast att barnvagnar hör till den kategorin föremål och alltså inte kan tillåtas. Men enligt Lars Thidevall kan utslaget tolkas så att det även gäller tidningsbuntar och cyklar, två andra hinder räddningstjänsten vill ha undanröjda.

Bostadsrättsföreningen åläggs nu att finna andra lösningar och utrymmen för barnvagnarna.

Domen har vunnit laga kraft genom att den inte är överklagad till Regeringsrätten.

- Det underlättar för hela Brandsverige att vi nu har ett dokument att hänvisa till, säger Lars Thidevall.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM