Familjerelationer

LO-krav: Förbättra villkoren för föräldrarna

RELATIONER

”Ökad frihet inte bara viktigt utan nödvändigt”

Arbetsgivarna måste underlätta för föräldrar att kombinera barn och jobb. Det kräver LO.

– De anställda måste få ökad frihet i arbetet. Det är inte bara viktigt utan nödvändigt, säger Sven Nelander, utredare på LO.

Sven Nelander, LO-utredare.
Sven Nelander, LO-utredare.

LO anser att arbetsvillkoren måste förändras om man ska kunna hejda den ökade ohälsan bland kvinnor och minska pressen på föräldrarna.

– Man måste förändra arbetsorganisationen för att öka de anställdas inflytande på arbetslivet och arbetstiderna. Det är en väldigt viktig fråga för LO, säger Sven Nelander.

LO-kvinnor drabbas värst

Idag är ofriheten störst bland LO-kvinnorna.

– Det är väldigt klassbundet. LO-kvinnorna har svårigheter att gå ifrån lunchen och uträtta ärenden. Vissa medlemmar kan inte ens gå på toaletten i fem minuter, säger Jenny Lindblad, utredare i jämställdhetsfrågor.

Längst arbetsdagar har dock Saco-anslutna.

– De har väldigt långa arbetsdagar och jobbar mycket övertid, säger Marie-Louise Strömgren, ombudsman på Saco.

Tre av fyra kvinnor med förskolebarn jobbar heltid.

Så säger ministern

En ny TCO-rapport visar att övertidsarbetet bland tjänstemän ökat kraftigt sedan 2003 – och allra mest bland småbarnsföräldrarna.

Så här säger arbetslivsminister Hans Karlsson i SvD:

– Trots ett långt och aktivt jämställdhetsarbete består den strukturella könsdiskrimineringen i arbetslivet. Ännu är det inte fullt möjligt för kvinnor och män att på likvärdiga villkor både förvärvsarbeta och vara förälder.

Tidigare artiklar i serien

Mary Mårtensson

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer

/

Familjerelationer

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer