Rent nonsens om våld mot kvinnor

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

Professor i kriminologi är kritisk mot Rikskvinnocentrums våldsutredning

1 av 5 | Foto: Katrin Jakobsen
Var tredje kvinna har utsatts för våld av en man som hon INTE har en pågående sexuell relation med. Var fjärde kvinna har utsatts för sexuellt våld utanför hennes sexuella relation. Det visar omfångsundersökningen Slagen dam från Rikskvinnocentrum.

Varannan kvinna har någon gång utsatts för våld eller hot om våld av en man, enligt en ny studie.

Men siffran avfärdas av Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

– Det är en nonsenssiffra, den säger ingenting. Jag undrar om det finns någon människa på denna planet som aldrig utsatts för våld.

”Slagen dam” heter undersökningen om mäns våld mot kvinnor, som är den mest omfattande och detaljerade som någonsin gjorts i ämnet i Sverige.

7 000 kvinnor mellan 15 och 65 år har svarat på frågor om våld, sexuellt våld och hot från män. Studien har utförts av Rikskvinnocentrum i Uppsala (på uppdrag av Brottsoffermyndigheten och regeringen) och presenterades på Rosenbad i Stockholm i går.

Resultatet är slående: knappt varannan kvinna – eller 46 procent – har efter sin 15-årsdag utsatts för våld av en man.

Det är allt från fyllehot i en krogkö från en främmande man till systematisk misshandel under en livstid.

– Siffran 46 procent visar att våld mot kvinnor inte är något marginellt problem, vilket många vill tro. Utan våldet är systematiskt och konsekvent. Eftersom så många kvinnor blir utsatta, så kan det inte vara några enstaka män som står för våldet, säger Eva Lundgren, professor i sociologi vid Uppsala universitet och en av de ansvariga för studien.

Statistiken slår hål på många myter och fördomar. Den visar att:

Våldet finns i alla samhällsklasser och är lika utbrett överallt.

Alkoholvanor påverkar inte.

Män av utländsk härkomst slår inte mer än svenska män.

Kvinnor riskerar att möta våldet överallt, inte enbart i hemmet.

– Det finns ingen fredad zon för kvinnor, säger Eva Lundgren.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, anser att våldet mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och måste belysas.

– Hur ska man annars kunna göra något åt skiten?

Men han är skeptisk till att ”Slagen dam” fokuserar lika mycket på det temporära och lindriga våldet mot kvinnor, som på det systematiska.

– Ska jag vara kritisk så tycker jag att resultatet – att varannan kvinna utsatts för våld eller hot – är ointressant, säger han.

– Skulle du fråga männen om våld så skulle du få betydligt högre andel.

– Det viktiga är att titta på vad det är för slags våld som kvinnor utsätts för. Kvinnor utsätts för systematiskt våld av närstående – medan män råkar ut för tillfälligt våld på stan och på krogen.

Men Brita Bjelle, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten, håller inte med i hans kritik.

– Vi måste redovisa allt våld som sker mot kvinnor. Om man bara ska redovisa det systematiska våldet, så erkänner man att det är accepterat att ”lappa till” en kvinna någon gång, säger hon.

Är det ingen risk för att kvinnomisshandel bagatelliseras, när statistiken också täcker enstaka hot?

– Jag har väldigt svårt att tro att våldet mot kvinnor bagatelliseras, bara för att man redovisar allt våld mot kvinnor. Nu måste vi i stället gå vidare och se vilken hjälp som misshandlade kvinnor behöver, säger Gun Heimer, docent och chef för Rikskvinnocentrum.

Mary Mårtensson

Publicerad: