Våld mot kvinnor ökade under julhelgen

RELATIONER

Trots kampanjer under hösten steg antalet hjälpsökande under helgerna

Trots kampanjer om mäns våld mot kvinnor i höstas steg antalet hjälpsökande kvinnor i samband med julhelgen, visar en rundringning som TT gjort.

Stockholmspolisen grep fler män som attackerat kvinnor än vanligt.

Julefriden har på många håll i landet varit bräcklig. Kvinnojouren i Malmö noterade en ökning av antalet kvinnor som ringer för att få hjälp och stöd. Under de vardagar som jouren haft telefontid har den tagit emot tio till tolv samtal från olika kvinnor, vilket är över genomsnittet, enligt Evy Svensson, chef på Kvinnojouren i Malmö.

Det är främst i efterdyningarna av jul- och nyårshelgerna som kvinnor hör av sig till landets kvinnojourer och kriscentrum för att få hjälp att ta sig ur dåliga förhållanden.

– Kvinnorna försöker härda ut men när vardagen återkommer vill man åtgärda sin situation, säger Carina Stridh, chef på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg.

I Stockholm har familjevåldsenheten vid Söderortspolisen anhållit en person om dagen i samband med jul- och nyårsfirandet, vilket ses som en ökning. Vid Citypolisen anhölls cirka 20 män under helgerna.

- Vi har haft väldigt mycket att göra. En av vardagarna i samband med helgfirandet hade vi frihetsberövat sex personer. Det handlar uteslutande om män som gett sig på kvinnor, säger Ann Isaksson, chef för Citypolisens familjevåldsenhet.

Trots att våldet mot kvinnor uppmärksammats i höst tycks ingen märkbar förändring ha skett under jul- och nyårshelgerna.

- Även om det synliggjorts slutar inte män att slå, säger Ann Isaksson.

Mellan 150000 och 200000 kvinnor i Sverige antas utsättas för våld av sin partner.

- Man måste ändra mäns beteende på djupet, säger Ann-Marie Tung, förbundssekreterare på Sveriges kvinnojourers riksförbund.

TT