Läkaren: Det viktiga för patienten är bekräftelse

Publicerad:
Uppdaterad:
Bengt Lundström har utrett och bedömt hundratals personer som önskat byta kön. Det tar tid att avgöra vem som får göra ett könsbyte och bedömningen är helt individuell.
Foto: Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON
Bengt Lundström har utrett och bedömt hundratals personer som önskat byta kön. Det tar tid att avgöra vem som får göra ett könsbyte och bedömningen är helt individuell.

RELATIONER

Läkaren som rekommenderade att Lois fick byta kön är Sveriges mest erfarna på området.

– Henne var det ingen tvekan om. Hon har haft ett helvete, säger Bengt Lundström.

Lois släppte på sekretessen för att Aftonbladet skulle kunna intervjua honom.

När Västra Götalandsregionen äntligen fick ett center för att utreda genderkorrigeringar, som det numera heter, så fick kliniken namn efter Bengt Lundström. Han är allmänpsykiatriker men även Socialstyrelsens expert på könsbyten.

I den egenskapen har han utrett och bedömt hundratals personer som önskat byta kön. Bengt Lundström har även fått Läkaresällskapets eget hedrande etikpris för den respekt han visar sina patienter.

En kompromiss

Han utredde Lois och rekommenderade könsbyte trots hennes ålder. Men han understryker att beslutet är mycket udda.

Det tar tid att avgöra vem som får sitt könsbyte. Varje patient bedöms helt individuellt.

– Vår uppgift är att komma till klarhet om vilken kompromiss som blir minst besvärlig för patienten; att leva kvar som man är född, eller byta kön. Det är massor av faktorer som vägs in.

För Lois fanns det belagt att hon redan i barndomen ville vara flicka. Hennes önskan styrktes av gamla läkarjournaler och släktingars berättelser – det som på läkarspråk kallas en bra och trovärdig barndomsanamnes.

Få ångrar sig

I en av Bengt Lundströms rapporter slås fast att mindre än fyra procent ångrar sitt könsbyte. I studierna förklarar 85 procent att de är nöjda. De övriga är kanske mindre nöjda, men ångrar sig ändå inte.

– När det gäller en behandling som är så diskuterad måste man dokumentera resultatet väl. Vi gör uppföljningar under några år.

– Det viktiga för patienterna är att bli bekräftade!

Publicerad: