Familjerelationer

’Personalen går på knäna’

Av: 

Åsa Passanisi

RELATIONER

På förskolorna finns Sveriges sjukaste yrkeskår

INGEN BARNLEK Arbetsbelastningen är hög för personalen inom barnomsorgen. De drabbas oftare av både psykisk och fysisk sjukdom. Men barnen på Lilla Björnens förskola i Stockholm trivs bra. På bilden syns barnen Hugo, 3, Emma, 2, och Sara, 3.
INGEN BARNLEK Arbetsbelastningen är hög för personalen inom barnomsorgen. De drabbas oftare av både psykisk och fysisk sjukdom. Men barnen på Lilla Björnens förskola i Stockholm trivs bra. På bilden syns barnen Hugo, 3, Emma, 2, och Sara, 3.

Stress, underbemanning och små möjligheter att påverka gör förskollärare till Sveriges sjukaste yrkeskår.

Läget är nu akut, menar Lärarförbundet.

– Det här kan inte fortsätta. Något måste göras, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Ingen annan yrkeskategori i Sverige mår så dåligt som de som tar hand om våra barn. Det visar Försäkringskassans statistik. Situationen har varit alarmerande länge – redan 2005 var sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa 56 procent högre bland förskolepersonal och fritidspedagoger jämfört med övriga arbetsmarknaden. Den färskaste statistiken från 2012 visar att ohälsan eskalerat ytterligare till nära 80 procent.

– Förskollärarna behöver i dag lägga mycket tid på administration och praktiska uppgifter, vilket gör att de får svårt att hinna med och blir stressade, säger Eva-Lis Sirén.

Politikerna sviker

Samtidigt har personalens möjligheter att påverka sin situation försämrats då den politiska styrningen fokuserat mer på nyckeltal och siffror än på verksamheterna i sig, menar Eva-Lis Sirén.

Så sent som vid årsskiftet slopades även rekommendationen om max 15 barn per barngrupp i förskolan.

– Många av våra medlemmar går på knäna. De drabbas av samvetsstress, de vill engagera sig i barnen men större barngrupper och mer pappersarbete gör att situationen många gånger blir ohållbar.

Men det är inte bara depression och utmattningssymtom som drabbar förskollärare. Enligt Försäkringskassan insjuknar de i högre utsträckning än andra också i tumörsjukdomar, sjukdomar på andningsorgan, hud- och matsmältningssjukdomar samt sjukdomar i blodet.

Sjukdomar vanligare

– Sjukdomar i andningsorganen kan säkert förklaras av att man smittas av sjuka barn och att man på senare år behövt dra ner på städning av ekonomiska skäl. Eftersom yrket är kvinnodominerat har vi också en hög andel bröstcancer, vilket är en av de vanligaste cancersjukdomarna, men vi kan inte förklara varför förskolepersonal är så överrepresenterade när det gäller andra fysiska sjukdomar.

Eva-Lis Sirén menar att det är ytterst viktigt att bryta sjuktrenden.

– Den politik som förts har varit oförsiktig, när situationen blir statisk på en arbetsplats försvinner personalens inflytande vilket gör att sjukdomar uppstår. Att satsa på övergripande mål har varit en samhällstrend de senaste åren, och nu måste vi bryta den. Det är dags för våra politiker att gå från ord till handling och inse hur viktig förskolan är och satsa därefter.

Anna, 31, går till jobbet även när hon är sjuk

Roligt, givande – men alldeles för stressigt och tungt.

Så beskriver förskolläraren Anna Bäck sitt arbete.

– Kraven ökar hela tiden och gör att vi har många sjukskrivningar i vårt förskoleområde. Det är väldigt frustrerande.

Anna Bäck.

Anna Bäck, 31, har jobbat på förskola i fyra år och älskar sitt jobb, men stressen tär och oroar. Hon märker hur arbetsmiljön försämras hela tiden - förskolelärarna får mer att göra, barngrupperna blir större och ekonomin halkar efter.

– Den ökade arbetsbelastningen har smugit sig på. Det blir värre för varje år. I dag går massa tid åt till att diska, fixa vikarier och annat som egentligen inte ingår i vårt uppdrag. Och vi kan inte göra något åt situationen.

På förskolan Lilla Björnen i Stockholm, där Anna arbetar, pratar personalen ofta om arbetsbelastningen och om det ökande antalet sjukskrivningar.

– Det är en ond cirkel. När någon blir sjuk behöver vi ersätta med vikarier, som oftast saknar utbildning, vilket i sin tur ökar pressen på de förskollärare som är i arbete.

Vågar inte ta ledigt

Anna Bäck har inte själv varit sjukskriven – i stället känner hon sig tvungen att jobba om hon drabbas av förkylning eller infektion.

– Jag har gått till jobbet trots att jag egentligen borde ha varit hemma. Jag känner ofta att jag inte kan vara sjuk och det ökar stressen ytterligare.

Vad tror du behövs för att vända trenden?

– Förskolorna behöver en bättre ekonomi, färre barn i grupperna, resurser till barn som är i behov av extra stöd och fler förskollärare.

Anna Bäck tycker även att det är dags att höja förskolans status genom att höja lärarnas löner - och att politikerna börjar se relationerna mellan förskola och skola.

– Det är hos oss allting börjar. I debatten om de sjunkande Pisaresultaten har man till exempel inte ens funderat över förskolans betydelse.

Psykiska sjukdomar är 80 procent vanligare

Förskolans sjuktal jämfört med hela arbetsmarknaden:

Psykiska sjukdomar: 80 procent vanligare än för andra ­yrkesgrupper.

Sjukdomar i andningsorganen: 138 procent vanligare.

Tumörsjukdomar: 50 procent vanligare.

Hudsjukdomar: 39 procent vanligare.

Blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet: 100 procent vanligare.

Samtliga sjukdomar: 55 procent sjukare än övriga

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer