Pappor och mammor har lika chans i vårdnadstvister

– om ansvaret för barnet delats lika

Det är oftast mamman som vinner i vårdnadstvister – men inte för att hon är kvinna.

Ny forskning visar att föräldrar har lika stor chans att få vårdnaden, om de delat ansvaret för barnet lika.

– Motsatsen hade varit skrämmande, säger Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap.

Vårdnadstvister är ofta uppslitande historier. Många menar att mammor rutinmässigt har lättare att få vårdnaden om barnen.

Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, presenterar nu forskning som visar att det inte stämmer.

– Kön är inte så betydelsefullt som man säger. Det man tittar på är framförallt vem som är boendeförälder.

Johanna Schiratzki har gått igenom 382 domar i hovrätterna – och menar att barnets behov satts i centrum.

Den förälder som vill förändra barnets vardag får uppförsbacke.

– Jag blev överraskad över hur stark stabilitetstanken är. Man är väldigt försiktig med att göra förändringar, säger hon.

”Föräldrarna dukar”

Den som tagit mest hand om barnet får oftast vårdnaden, enligt Johanna Schiratzki.

– Föräldrarna dukar alltså bordet för domstolen. Du kan inte använda en vårdnadstvist för att korrigera en sned ansvarsfördelning före tvisten.

I domstolen brukar det bli tydligt hur barnet haft det, menar hon. Föräldrarna får försöka visa vem barnet varit mest hos, vem som gått på föräldramöten och dagis etc.

– Sedan försöker man få fram vad barnet skulle vinna på en förändring, säger hon.

Det kan till exempel vara när barnet farit illa, att barnet själv vill flytta eller att ena föräldern saboterar umgänget med den andra.

Bor oftast hos mamman

Johanna Schiratzki hoppas att forskningen ska få fler att tänka till.

– Jag önskar att man funderar mer på vad man gjort, och inte bara vilket kön man har. Det finns ingen anledning att man ska känna dåligt självförtroende utifrån kön, det handlar om föräldraskap.

Statistiken visar att barn efter separationer oftare bor med sin mamma än med med sin pappa. Enligt Johanna Schiratzki har föräldrarna ofta valt att ha det så själva; de flesta kommer överens utan att gå till domstol.

Publisert: