Rätt preventivmedel? Fråga om råd!

avEmma Fagerberg

Var fjärde kvinna ändrar sitt val av preventivmedel efter rådgivning

Preventivmedelsdjungeln är lätt att gå vilse i.

Kvinnor verkar dessutom få för lite hjälp på vägen.

Ökad rådgivning gör att var fjärde kvinna väljer ett annat alternativ än de tänkt sig, visar en undersökning.

Foto: colourbox

Det gör också att kvinnorna faktiskt väljer det alternativ som passar dem bäst.

Många unga kvinnor glömmer exempelvis bort att ta sitt p-piller eller slutar på grund av att de inte är nöjda med metoden, vilket är orsaken till en tredjedel av alla oplanerade graviditeter.

– Dagens p-piller är så lågdoserade att det räcker med att glömma ett för att man ska bli gravid, säger Kristina Gemzell-Danielsson, professor och överläkare vid Karolinska Institutet.

Information – stor betydelse

Hon anser inte att rådgivningen i dag är tillräcklig.

– P-pillret kom för 50 år sedan och då var det en revolution. Sedan har utvecklingen gått vidare, vilket har gjort att det finns mer att välja mellan, säger hon.

Mer strukturerad och heltäckande information har stor betydelse för vad kvinnor väljer för preventivmedel, visar den internationella undersökningen Choice som drygt 1900 svenska kvinnor deltagit i.

Det gjorde att 26 procent valde ett annat preventivmedel än de tänkt sig, och att gruppen som inte kunde bestämma sig minskade från 28 till 4 procent.

Den vanligaste ändringen vid val av kombinerade hormonella metoder var till p-ring. En så stor del som 39 procent av de som tänkt sig p-plåster valde i stället p-ring, och motsvarande siffra för p-piller var 11 procent.