Flerspråkiga barn osynliga i skolan

RELATIONER

Brister i undervisningen drabbar barn med utländsk bakgrund, enligt Skolinspektionen

Foto: Personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Lärare väver sällan in flerspråkiga barns erfarenheter i undervisningen.

Det bromsar barnens kunskaps- och språkutveckling och gör det svårt för dem att nå målen, enligt Skolinspektionen.

En granskning av 42 förskolor och grundskolor i tolv kommuner visar på flera brister i undervisningen som drabbar barn med utländsk bakgrund.

”Språkutvecklingen bromsas”

Skolorna anpassar sällan sin verksamhet till barnens erfarenheter – trots att det är känt att barn lär sig bättre när de känner igen exempel som ges i skolböcker och på lektioner.

"Vi ser att förskolan och skolan har ett generellt intresse för flerspråkiga barns olika erfarenheter och bakgrund. Men man glömmer ofta bort dessa erfarenheter när man planerar verksamheten. Följden blir att barnens språk- och kunskapsutveckling bromsas och de får onödigt svårt att nå målen i skolan", säger Agneta Ericsson, projektledare på Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Fyra av tio utan slutbetyg

Personalen vet vilka språk barnen talar, men saknar i övrigt kunskap om barnens bakgrund, enligt granskningen.

Skolorna följer också sällan upp elevernas resultat i modersmålsundervisningen, utan överlämnar ansvaret till modersmålsläraren eller föräldrarna.

Var fjärde elev med utländsk bakgrund gick förra året ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet, jämfört med var tionde elev med svensk bakgrund.

För att fler elever ska klara målen vill Skolinspektionen nu att skolorna tar reda på mer om barnens erfarenheter och livsmiljö, och anpassar undervisningen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM