Här ska pojkarna lära sig flicklekar

RELATIONER

Prestationslekar för flickor - relationslekar för pojkar.

Humlan är förskolan som satsar på jämställdhet redan för treåringar.

Foto: Målet är att barnen ska få mer respekt för varandra, säger Agneta Stenmark.

Lisa leker med dockor i mysrummet, Hasse härjar ute på gården. Men inte länge till.

Humlans förskola utanför Sundsvall är en av de skolor som får dela på regeringens bidragspengar för att arbeta med jämställdhet.

- Pojkarna kan lära sig att lyssna och att vänta medan flickorna leker mer med tävlingsmoment, säger Marianne Staaf-Gälldin, skoldistriktschef och projektledare.

- Förhoppningen är att de på sikt ska lära av varandra och kunna leka tillsammans.

Använder könsord

I dag ser skolpersonalen ofta ett mönster. I låga åldrar leker barnen mamma-pappa-barn i olika rollspel och i nionde klass är flickors och pojkars val till gymnasiet utstakade.

I rektorn Agneta Stenmarks upptagningsområde finns många elever som aldrig levt i kärnfamilj.

- Många har inte en enda manlig, positiv och stadig förebild. Förhoppningsvis kan projektet även bidra till att stärka dessa barn i ett tidigt skede.

Hon hoppas också att höstens projekt kan bryta trenden i barnens ordval.

- Jag blir beklämd av alla könsord som används. Att kalla en flicka för hora är att kränka henne. Men även flickor använder dessa ord.

Pojken får vara hund

Monica Rudberg har tillsammans med Harriet Bjerrum Nielsen skrivit boken "Historier om flickor och pojkar" som används i pedagogisk undervisning.

Hon efterlyser fler initiativ som det på Humlan.

- Det är inte bra om vuxna blir så vana att de reagerar först när det traditionella mönstret bryts. När reaktionen blir "Oj, vilken mesig kille" eller "Vilken killaktig tjej!" är det dags att stanna upp.

Bara att få prova på att leka "på andra sidan" betyder mycket.

- I dag när flickor leker mamma-pappa-barn och bjuder in pojkar så är det för att ge dem rollen av hund eller en pappa som är på kontoret. Och en pojkflicka har fortfarande högre status än en pojke som är flickig.

Relationslekar som flickor får prova

Relationslekar pojkar får prova

Britt Peruzzi