Sverige på väg att drabbas av fetmaepidemi

RELATIONER

Alltfler barn är feta i Sverige.

Men trots att fetma är en sjukdom får dessa barn sällan vård.

- Vi har barn som riskerar att dö av sin fetma, säger Claude Marcus, expert på barnfetma.

Foto: björn elgstrand
Claude Marcus, överläkare på Rikscentrum för överviktiga barn på Huddinge universitetssjukhus.

Läget är alarmerande. Sverige är på väg att gå i USA:s fotspår. Fetman ökar inte bara bland vuxna - utan också bland barn och ungdomar.

- Sverige är på väg att drabbas av en fetmaepidemi, säger Claude Marcus, professor i barnmedicin och överläkare på Rikscentrum för överviktiga barn på Huddinge universitetssjukhus.

Det är den nya stillasittande livsstilen med mycket skräpmat som håller på att förstöra en hel generation med svenska barn.

Så här är läget:

De överviktiga barnen har blivit fem gånger fler på 25 år.

Upp till var fjärde tioåring är överviktig. (Mellan 10 och 25 procent visar tre olika svenska studier.)

Det finns en tendens till att sex- och sjuåringar ökar i vikt.

- Om ingenting görs så kommer sjukvårdens kostnader för fetmarelaterade sjukdomar att fördubblas på tio år, säger Claude Marcus.

Följdsjukdomar, som åldersdiabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, drabbar allt yngre personer. Till och med tonåringar får åldersdiabetes.

- Beslutsfattarna har tagit väldigt lång tid på sig att förstå att detta är ett problem. Det måste till förebyggande åtgärder från stat och kommun för att bemästra den här epidemin, säger Claude Marcus.

- Sjukvården kan inte hantera detta längre. Sjukvården kan bara ta hand om de allra sämst ställda.

Och det är precis det han gör själv. Tar hand om de allra sjukaste - och fetaste - barnen.

- Vi har barn som riskerar att dö av sin fetma, säger Claude Marcus.

- De har sådan extrem övervikt att andningen blir påverkad. Hjärtat och lungorna kan svikta. Barnen kan få lunginflammation som inte går att bota.

Han har träffat tioåringar som väger över 100 kilo.

Övervikt bland barn - en klassfråga

Och än i dag är vikt en klassfråga.

- Övervikt är dubbelt så vanligt bland barn som har det sämre ställt, säger Claude Marcus.

Men att bara vara fet räcker inte för att få vård. Man måste vara extremt fet.

Rikscentrum för överviktiga barn är den enda klinik i Sverige som tar emot barn från hela landet. Vårdplatserna räcker inte. Så man måste prioritera de svårast sjuka barnen - de med minst 60 procents övervikt.

De andra barnen blir utan vård.

Trots att 40 procents övervikt diagnostiseras som sjukdom.

300 barn väntar därför på hjälp. Kötiden är minst ett och ett halvt år. Och för närvarande råder remisstopp.

Varför har överviktiga barn så svårt att få vård?

- Primärvården tar inte alls emot överviktiga barn. De vet inte hur de ska hjälpa dem, säger Claude Marcus.

Chatta i morgon

Stor ökning av feta barn

Mary Mårtensson