Framtidens ekonomi drivs av kvinnokraft

RELATIONER

Kvinnor starkaste motorn i den ekonomiska utvecklingen.

Foto: Kvinnor får allt större inflytande över ekonomin.

Framtiden för världsekonomin ligger i kvinnornas händer. I varje fall om man får tro den ansedda ekonomiska tidningen The Economist, som har gett fenomenet ett eget namn – womenomics.

Termen ”womenomics” anspelar på kvinnors ökade köpkraft och allt större kulturella och ekonomiska inflytande. Enligt tidningen skulle världen vara rikare om fler kvinnor lönearbetade, och länder där kvinnor inte arbetar kommer att hamna på efterkälken. Anna Sjögren, doktor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, håller med.

– I världen i dag är kvinnors kunskap och skapandekraft en underutnyttjad resurs. Skulle man utnyttja den bättre, finns det stora vinster för samhället att göra.

Sverige ett gott exempel

The Economist tar Sverige som exempel och menar att om andra länder skulle ha lika många kvinnor i arbete skulle deras BNP öka.

– I Tyskland till exempel är de unga kvinnorna lika välutbildade som männen, men de arbetar inte alls i lika stor utsträckning. Att de här kvinnorna inte är ute på arbetsmarknaden är ett slags kapitalförstöring, säger Anna Sjögren.

Produkter som lockar kvinnor

Många företag har redan fattat att kvinnor är en ekonomisk kraft att räkna med och vänder sig direkt till kvinnor i marknadsföring och produktutveckling. I USA till exempel, står kvinnor för 80 procent av alla köpbeslut, de köper 60 procent av alla bilar och äger 40 procent av alla aktier. Där finns bland annat motorcyklar, verktygslådor och ölsorter speciellt framtagna just för att locka kvinnliga konsumenter.