Kvinnor mer svartsjuka på känslor än på sex

RELATIONER

Män och kvinnor har olika syn på otrohet, visar studie

Att män blir svårt svartsjuka om deras kvinnor har sex med en annan man är inte så överraskande.

Men två nya undersökningar visar att kvinnor blir mer svartsjuka om deras män har känslor för en annan kvinna, än om han ligger med henne.

Ser svartsjuka olika ut för kvinnor och män? Det ville den amerikanske forskaren David Buss ta reda på, och gjorde en stor undersökning bland män och kvinnor i USA, Japan och Sydkorea.

Resultaten visade på tydliga könsskillnader. Generellt tyckte män att sexuell otrohet var det värsta – medan kvinnor tyckte att det var värre med emotionell otrohet, alltså om deras män utvecklar känslor för en annan kvinna men kanske inte ligger med henne.

”I den mänskliga naturen”

Leif Edward Ottesen Kennair, amanuens vid Tekniska universitetet i Trondheim (NTNU), berättar för norska Dagbladet att många menade att det resultatet hade kulturella orsaker, och att det troligen inte skulle se likadant ut i Norden.

Men när NTNU i samarbete med universitetet i Bergen gjorde en undersökning bland norska studenter blev resultatet detsamma.

– När vi kom fram till samma sak här som i andra länder, kan det finnas skäl att tro att könsbetingad svartsjuka beror på den mänskliga naturen, att norska män blir lika lite svartsjuka av emotionell otrohet som män i vilket annat land som helst, säger Kennair till Dagbladet.

Anna Andersson