Nu får lärarna ta barnens mobiler

RELATIONER

”Ska stoppa mobbningen i skolan”

I höst utökas lärarnas makt i klassrummet.

Då får de rätt att beslagta mobiltelefoner och andra störande föremål från eleverna. Telefonen lämnas tillbaka i slutet av skoldagen.

– Mobiltelefoner i klassrummen skapar oordning men de är också en orsak till mobbning. Det finns elever som filmar andra elever och lärare och lägger ut det på nätet. De kanske filmar en lite mobbad elev som svarar fel på en fråga. Det här innebär att hånskrattet i klassrummet fortsätter ute på internet, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Oklarheter

De nya reglerna välkomnas av lärarna som länge har kämpat för en förändring. Men Metta Fjelkner kritiserar att det finns oklarheter när det gäller lärarnas befogenheter.

– Om en elev vägrar lämna ifrån sig föremålet får läraren inte ta den med våld. Tyvärr är jag rädd att vi kommer få se fall där lärare har överträtt den regeln, säger hon.

Skolminister Jan Björklund anser att regeländringen är nödvändig för att öka disciplinen i klassrummet.

– På många håll struntar eleverna i lärarnas tillsägelser. Det är inte acceptabelt och det krävs en lång rad åtgärder för att ändra på detta. Och en del i detta är att ge lärarna mer befogenheter, säger han till Sveriges Radio.

Utan mobil hela dagen

Det beslagtagna föremålet ska sedan återlämnas till eleven efter skoldagens slut, om det inte finns särskilda skäl att behålla det längre.

– Det är inte bara mobiltelefoner det här handlar om. Det kan ju vara till exempel en kniv eller någonting annat som man tar. Det kan finnas skäl att man inte vill återlämna detta till eleven, utan till föräldrarna. Och då kan man behålla det ytterligare några dagar på skolan, säger Jan Björklund till Sveriges Radio.

Mia-Li Hallengren

ARTIKELN HANDLAR OM