Anders tvistar med pappans sambo om arvet

Så fort Anders pappa dött började dragkampen om arvet – eller snarare om vad pappan ägde eller inte. Ett år senare är det ännu inte avgjort vad som ingår i dödsboet och det är inte fastställt om testamentet gäller.

”Allt hamnar på paus. Vi har inte kunnat sörja färdigt”
Det händer om parterna inte accepterar boutredningsmannens beslut