Relationer

Breda höfter ökar risken för bröstcancer

RELATIONER

Över 170 000 kvinnor ingår i ny studie

Överviktiga kvinnor som kommer i klimakteriet löper större risk att drabbas av svår bröstcancer. Speciellt farligt är det för kvinnor som har breda höfter, och inte äter hormoner.

Det visar en europeisk studie, där 176 886 kvinnor ingår.

Ännu en stor studie slår fast kopplingen mellan fetma och en ökad risk för svår bröstcancer hos äldre kvinnor. De med generösa höftmått löper särskilt stor risk att drabbas, trots att de inte äter hormoner.

En grupp forskare från nio länder i Europa har granskat data från den så kallade EPIC-studien med sammanlagt 176886 kvinnor mellan 18 och 80 år. Uppgifter om 9012 svenskor ingick i materialet. Deras ålder, längd, vikt, midjemått och stussvidd finns registrerade vid det internationella centrumet för cancerstudier i Lyon, Frankrike.

30 procent högre risk

Inom de nästan fem år som studien pågick drabbades totalt 1879 kvinnor av svårare (invasiv) bröstcancer där tumören spridit sig till intilliggande vävnader.

Överviktiga kvinnor som passerat klimakteriet och som inte gick på hormonbehandling löpte en större risk än andra att drabbas, visar studien som presenteras i nätversionen av tidskriften International Journal of Cancer på måndagen. Risken var ungefär 30 procent större jämfört med kvinnor med normal vikt i förhållande till sin längd.

Breda bakar

Det spelade ingen större roll hur kroppsfettet var fördelat för dessa kvinnor. Bukfetma var till exempel inte farligare än att ha runda höfter, snarare tvärtom vilket forskarna själva ansåg var en intressant upptäckt. Även hos yngre kvinnor fanns ett samband mellan bröstcancerrisk och breda höfter, och forskarna efterlyser nu fler studier på området som kan klarlägga sambandet.

För kvinnor som ännu inte nått klimakteriet är övervikt och fetma någonting som faktiskt minskar risken för bröstcancer, ett samband som även tidigare studier har visat.

– Det innebär absolut inte att man ska rekommendera unga kvinnor att gå upp i vikt för att undvika bröstcancer. Om inte annat ökar ju övervikt risken att drabbas när kvinnorna passerat klimakteriet, säger Alicja Wolk, professor och cancerexpert vid Karolinska Institutet i Solna.

Längd en riskfaktor

Den nya studien visar också att kvinnor som är längre än 156 centimeter löper en större risk än andra att drabbas av svår bröstcancer. Detta gäller både för unga och äldre kvinnor, vilket även tidigare studier har visat. Sannolikt beror detta på att samma faktorer påverkar både kroppslängd och risken att utveckla tumörer. Sambandet är inte riktigt klarlagt, men födelsevikt, kost, infektioner och så kallade insulinliknande faktorer kan spela en roll.

Östrogenets roll oklar

Orsaken till att övervikt allmänt hänger ihop med bröstcancer tros vara att fettvävnaden gör att kroppen utsöndrar extra mycket av det kvinnliga könshormonet östrogen, vars roll i cancerprocessen dock inte är riktigt klar.

Läs också:

Sara Rosén/TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer