Familjerelationer

”Alla lärare ska utbildas i sex”

Av: 

Helena Utter

RELATIONER

RFSU kräver att sex och samlevnad blir ett obligatoriskt moment i lärarutbildningen

Lärarna måste bli bättre på sex och samlevnad.

Det kräver RFSU som vill att det ska bli ett obligatoriskt moment i alla lärarutbildningar.

– Inte minst för killarna är skolans undervisning viktig, säger Hans Olsson, RFSU:s skolexpert.

Idag erbjuder många av landets lärarutbildningar frivilliga kurser i sex och samlevnad.

Enligt en undersökning som RFSU gjorde för fem år sedan hade endast 6 procent av lärarna utbildning i ämnet.

Något som organisationen vill råda bot på.

– Vi vill att det ska vara obligatoriskt i lärarutbildningen. Exakt hur det ska se ut får varje lärosätet avgöra, säger Hans Olsson, RFSU:s skolexpert.

Ska ingå i undervisningen

Sex och samlevnad ska enligt dagens läroplanen ingå i undervisningen och finns i kursplanerna för biologi, samhällskunskap och religion.

– Men det är väldigt varierat hur det ser ut i skolorna. Många skolor håller sig till fortplantning och pubertet. Det finns ganska lite av samtal och reflektion. Och det är inte tillfredsställande, säger Hans Olsson.

Han menar att ämnet behövs på alla stadier – ur olika perspektiv. För de yngre barnen handlar det kanske om hur barn blir till och kroppslig integritet. Högre upp i åldrarna kommer mer komplexa frågor om kärlek, relationer, gränsdragningar – men också genus, identitet och homo- och heterosexualitet.

– Det här är något ämnesövergripande, det räcker inte med biologiska aspekter, säger Hans Olsson.

”Frågorna finns ju i skolmiljön”

Dessutom menar RFSU att lärarna möter frågorna även utanför undervisningen.

– De här frågorna finns ju i skolmiljön. Hur hanterar man som lärare att en elev kommer ut som homosexuell? Dessutom har vi sånt som nedsättande språkbruk och trakasserier. Vad man anser om flickors klädsel hör också ihop med kön och sexualitet.

En vanlig invändning är att det är så mycket som konkurrerar om skolbarnens lektionstid.

– Jo, man måste välja. Och vi menar att sex och samlevnad är central kunskap på ett annat sätt än till exempel trafikkunskap.

Behöver ungdomarna mer sex och samlevnadsundervisning då?

– I viss mån är det så att dagens unga har sett och känner till mer än tidigare generationer. Men nätet är på många sätt en envägskommunikation. Och ungdomarna säger själva att de uppskattar att få samtala om de här frågorna, säger Hans Olsson.

Inte minst för killarnas skull. Enligt Hans Olsson uppger de ofta att de fått den bästa undervisningen i sex och samlevnad i skolan, medan tjejerna ofta svarar ungdomsmottagningen.

– För tjejer är det också vanligare att man pratar med sin mamma, kanske vid första menstruationen. Men killar har inte den kontakten, de går ju inte till pappa efter sin första sädesuttömning precis.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer