Kvinnomakt – i hela världen

RELATIONER

”Trenden är tydlig men fler behövs”

Kvinnorna är på väg att ta över.

Fler kvinnliga regeringschefer och presidenter kan ge världspolitiken en ny inriktning.

– Men för en verklig förändring måste kvinnor också släppas fram på alla andra positioner, säger statsvetaren Lena Wängnerud.

Foto: ”Kvinnor är mänskligt sett inte bättre än män”, säger Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap.

Aftonbladet har bett några experter granska den nya trenden med kvinnliga ledare som lyckas slå sig fram till den yttersta makten.

Om det nu är en trend förstås?

– Det är helt klart en tydlig trend, konstaterar omvärldsanalytikern Linda Genf.

– Det har visserligen förekommit kvinnliga ledare tidigare, fortsätter hon. Men då har det rört sig om enstaka fall. Nu ser vi en liknande utveckling i en rad stater samtidigt.

Utvecklingen beror främst på medvetna satsningar inom de politiska organisationerna, anser experterna.

”Det behövs bredd”

– Det har funnits ett tryck på att släppa fram fler kvinnor och resultatet ser vi nu, säger statsvetaren Lena Wängnerud, Göteborgs universitet.

– Viktigt för en fortsatt utveckling är att kvinnor släpps fram på alla andra positioner. Det räcker inte med en kvinna i toppen. Det behövs bredd.

Christina Bergqvist, statsvetare vid Uppsala universitet, håller med:

– Framförallt är det symboliskt viktigt att kvinnor blir mer synliga på de högsta posterna, säger hon. Det ger inspiration och visar yngre generationer att politik är för både kvinnor och män.

– I Norden har vi ju haft denna utveckling längst av alla och det betyder jättemycket för jämställdheten.

Centerpartiets Karin Söder var Sveriges första kvinnliga partiledare. Under 1970-talet var hon utrikesminister och, som hon säger, ensam kvinna bland hundra slipsar vid internationella toppmöten.

– Det vi ser nu är resultatet av en lång kamp. Förhoppningsvis har vi nu kommit in i en ny situation där det blivit mer jämställt inom politiken, säger hon.

Mer för förhandlingar

Frågan är då om fler kvinnliga makthavare också kan leda till en ändring av politiken.

Det är en tveeggad fråga för en feminist.

För i så fall finns ju en skillnad mellan kvinnliga och manliga frågor.

Forskning i Sverige har visat att på kommunal nivå är kvinnor med makt villigare än män att satsa på sociala områden.

– Gäller denna trend även på global nivå får de så kallade kvinnliga frågorna större betydelse i världen. Men vi vet inte ännu om så är fallet, säger omvärldsanalytikern Linda Genf.

Karin Söder tror att fler kvinnor i världspolitiken betyder en förändring.

– Jag är övertygad om att kvinnor till exempel är mer öppna för förhandling vid konflikter för att undvika krig, säger hon.

”Inte bättre än män”

Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, anser dock att man inte kan räkna med att världen automatiskt blir bättre för att kvinnor får mer makt.

–?Som feminist kan man alltid applådera när en kvinna kommer till makten. Men jag tror inte kvinnor mänskligt sätt är bättre än män, säger hon.

– I Sverige finns visserligen forskning som visar att kvinnor ger mer pengar till vård och skola än män på kommunal nivå. Men globalt tror jag det är annat som gäller. I världspolitiken handlar det till slut om ideologi.

Här styr de redan

Tyskland

Foto: Tysklands förbundskansler Angela Merkel, t h, och USA:s utrikesminister Condoleezza Rice är idag två av världens mäktigaste politiker.

Jamaica

Chile

Liberia

Filippinerna

Nya Zeeland

Moçambique

Irland

Lettland

Finland

Här vill de ta över

USA

Sverige

Foto: Mona Sahlin flankeras av Carin Jämtin och Ulrica Messing.

Frankrike

Danmark

Kvinnofrågor

Mansfrågor

Könsneutrala frågor

Thomas Gustafsson