Relationer

Olika stora bröst kan ge dig cancer

RELATIONER

Ny studie pekar ut kvinnor med asymmetriska bröst

Forskarlarm I en mammografistudie från England har forskare kunnat visa på att kvinnor med asymmetriska bröst har en större risk att drabbas av bröstcancer. Den svenska läkaren Elisabet Lidbrink är dock kritisk till resultatet. "Den eventuella riskökningen måste i så fall bekräftas med större studier", säger hon.
Forskarlarm I en mammografistudie från England har forskare kunnat visa på att kvinnor med asymmetriska bröst har en större risk att drabbas av bröstcancer. Den svenska läkaren Elisabet Lidbrink är dock kritisk till resultatet. "Den eventuella riskökningen måste i så fall bekräftas med större studier", säger hon.

Olika stora bröst ökar risken för bröstcancer.

Det visar en ny brittisk studie.

Men enligt svenska läkare handlar risken för cancer mer om kvinnan har stora eller små bröst.

Elisabet Lidbrink.

Forskare vid universitetet i Liverpool i Storbritannien har studerat storleksskillnaden mellan vänstra och högra bröstet hos 252 kvinnor.

Kvinnorna var friska när de undersöktes med mammografi mellan 1979 och 1986, men utvecklade senare bröstcancer. Deras mammografiuppgifter jämfördes med en lika stor kontrollgrupp. Den genomsnittliga olikheten mellan brösten i cancergruppen var 63 milliliter. Slutsaten blev att kvinnor med asymmetriska bröst - det vill säga bröst som inte är lika stora - löper större risk att drabbas av bröstcancer.

Liten undersökning

Enligt studien, som publiceras i tidskriften Breast Cancer Research, ökar risken med 50 procent med varje skillnad på 100 milliliter bröst (motsvarande en deciliter).

Elisabet Lidbrink, överläkare och specialist på bröstcancer på Radiumhemmet, är kritisk. Hon säger att en studie som omfattar 500 kvinnor är för liten för att man ska kunna dra några slutsatser.

- Den eventuella riskökningen måste i så fall bekräftas med större studier. En beräkning på endast mammografibilden räcker inte, säger hon.

Små bröstskillnader

Per Hall, professor och cancerspecialist vid Karolinska institutet, tror inte heller att den ökade bröstcancerrisken har med storleksskillnaden i sig att göra. Storleksskillnaden är snarare en reflektion av hur mycket hormoner kvinnan har utsatts för under livet, säger han till TT.

Enligt Elisabet Lidbrink har nästan alla kvinnor olika stora bröst, men skillnaden är oftast så liten att den inte syns. Vänstra bröstet brukar i regel vara något större. Men hon påpekar att bröststorleken ändå är en betydande riskfaktor.

"Ett riskorgan"

- Alla kvinnor med stora bröst har större risk för bröstcancer. Ju större bröstet är, ju mer volym och bröstkörtel det finns, desto större är risken, säger hon.

Förminskar man brösten minskar även risken att drabbas av bröstcancer.

- Brösten är ett riskorgan för cancer. Tar man bort bröstvävnad har man mindre vävnad att få cancer i, säger Elisabet Lidbrink.

Fler artiklar om bröstcancer:

Mira Micic

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer