Blyghet kan vara okänt syndrom

Ängslighet och blyghet kan vara ett personlighetssyndrom – där de drabbade ofta lider i tystnad.

Tecken – så yttrar sig syndromet
Expert: De blir ofta ensamma, trots en stark önskan om gemenskap
Så kan du hantera personlighetssyndromet – och stötta andra