Polishögskolan: Nu söker alla på lika villkor

RELATIONER

Nya antagningsregler gör ingen skillnad på män och kvinnor

Lika för alla – även poliser.
Sedan i somras ställs samma fysiska krav på de män och kvinnor som
söker in på polishögskolan.

Foto: Colourbox

Olika fysiska krav om du söker till polishögskolan – beroende på om du
är kvinna eller man. Så har det varit länge, men sedan i somras ställs
alltså exakt samma krav på alla sökande.
Anledningen till de nya könsneutrala kraven är att de sökande ska
känna sig rättvist behandlade.
– Kraven är lika för rättvisekänslan, säger Thomas Mild på polisrekryteringen.
Två av de totalt fyra moment som ingår i testerna har fått nya,
gemensamma krav. Koordinationstestets hinder är numera 80 centimeter
höga för alla som aspirerar på en plats på polishögskolan och
konditionstestet har fått en ny maxtid, mittemellan de två olika
tiderna för män och kvinnor som gällde tidigare.
Två ansökningskullar har testats sedan de nya kraven infördes.
– Vi ser faktiskt ingen som helst skillnad i bortfallet med den nya
kraven, säger Thomas Mild.
De fysiska testerna har sedan lång tid tillbaka genererat ett bortfall
på tio procent bland de sökande, och den siffran har inte förändrats
alls.
– Tränar man så klarar man de här testerna, gör man inte det så orkar
man inte. De nya kraven är så marginellt ändrade att de inte påverkar
bortfallet alls, säger Thomas Mild.
Väl inne på polishögskolan testas studenternas fysiska
prestationsförmåga kontinuerligt, men där ställs olika krav på på män
och kvinnor.
– Testerna skiljer sig något åt mellan könen hos oss, det har att göra
med den faktiska fysiska skillnaden mellan män och kvinnor, säger Jan
Fredriksson som är gruppchef på polishögskolan i Solna.
Jan Fredriksson är medveten om de nya könsneutrala reglerna vid
intagningen och tror att kraven på män och kvinnor på sikt också kan
bli desamma även för polisaspiranterna som genomgår utbildning.
– Rikspolisstyrelsen utreder just nu en kompetensprofil, de ser över
vad man ska kunna kräva av en färdigutbildad polis. Det är möjligt att
den utredningen kommer fram till att samma krav ska kunna ställas på
män och kvinnor men det återstår att se, säger han.