Lakrits gör att du föder för tidigt

Foto: Sara Ringström
Sugen på lakrits? Helt okej om du inte är med barn.
RELATIONER

Äter du lakrits och är gravid?

Sluta genast.

Lakritssnaskande fördubblar risken att föda för tidigt, visar en ny undersökning.

Foto: Andreas Lundberg
I äldre tider betraktades lakrits som abortdrivande.

En undersökning av 1049 kvinnor i Helsingfors visar att hög lakritskonsumtion fördubblar risken att föda för tidigt, skriver Göteborgs-Posten.

Syftet med undersökningen var att ta reda på om ämnet glycyrrhizin, som ingår i lakrits, hade någon inverkan på barnets födelsevikt. Forskare har tidigare konstaterat ett samband mellan stora intag av glycyrrhizin och låg födelsevikt i djurstudier.

I undersökningen jämfördes mammornas lakritsvanor med graviditetens längd och födelsevikten. Resultat: det finns inga samband mellan låg födelsevikt och mammans lakritskonsumtion. Det finns heller inget samband mellan förhöjt blodtryck och hög lakritsintag. Däremot fann forskarna att de mammor som åt mest lakrits födde sina barn för tidigt.

Timo E Sandberg, en av forskarna, skriver i American Journal of Epidemiology att man ännu inte vet orsaken till sambandet. Glycyrrhizin försvårar dock nedbrytningen av kortisol, vilken kan leda till att förlossningen sätter igång i förtid.

Förr i tiden ansågs lakrits vara abortdrivande och användes inom folkmedicinen.

Hanna Blanksvärd