Skilsmässa får kvinnor att blomstra

Publicerad:
Uppdaterad:

En ny brittisk undersökning visar att skilsmässor gör män rikare och kvinnor fattigare.

I Sverige verkar läget vara det omvända. Kvinnor både tjänar bättre och mår psykiskt mycket bättre efter en skilsmässa.

Ska en kvinna lyckas i karriären bör hon börja med att dumpa sin man.

Om det beror på att kvinnan i äktenskapet hindrats av sin man att görakarriär, eller om det varit ett önskemål från hennes sida att vara hemma med barnen är ännu en outredd fråga.

- Det är en het potatis, säger filosofie doktor Michael Gähler vid institutet för social forskning vid Stockholms universitet till Aftonbladets nättidning.

I den brittiska undersökningen framkom att männen efter skilsmässan tjänade 15 procent mer och att kvinnan tjänade 28 procent mindre än innan, uppger Everyday.

Svenska kvinnor blomstrar

De flesta undersökningar som gjorts i Sverige tyder på att kvinnan blomstrar efter skilsmässan. Hon byter jobb till ett med högre status och får bättre betalt.

- En anledning till att det ser olika ut om man jämför med andra länder är att vi i Sverige har det väldigt förspänt för ensamstående med barn. Vi har barnomsorg och barnbidrag som underlättar för kvinnorna att göra en karriär, säger Michael Gähler.
Hon mår bättre, tjänar mer, och får statusjobb efter skilsmässan

I avhandlingen Life after divorce – som bygger på statistik från Levnadsnivåprojektet – har Michael Gähler intervjuat människor om sina levnadsvillkor med ett tidsintervall på tio år. Man återkommer alltid till samma personer och kan därför jämföra villkoren över tiden.

Han har kunnat se att frånskilda kvinnor med barn arbetar oftare heltid är vad sammanboende kvinnor med barn gör.

- De frånskilda kvinnorna tvingas till att ta ett större ekonomiskt ansvar, säger Michael Gähler.

Mannen går ned sig

Mannen, däremot, stannar kvar på sitt arbete, eller byter ner sig. Han mår också mycket sämre efter skilsmässan än vad kvinnan gör.

I avhandlingen har Michael Gähler jämfört hur kvinnorna mådde före skilsmässan och hur de mådde sedan.

- Det är märkbart att kvinnan före skilsmässan mådde dåligt, medan mannen är ofta helt ovetande om att något är fel i äktenskapet. När skilsmässan väl är ett faktum går de ner sig, säger Michael Gähler.

Förklaringen till att det kan vara så olika, tror Michael Gähler beror på att kvinnan i större utsträckning sörjer skilsmässan långt innan det verkligen är ett faktum. Ofta är det också kvinnan som tar initiativet till skilsmässan. Hela 70 procent av alla skilsmässor initieras av kvinnan.

- Eftersom hon fattat beslutet, verkar hon också vara den som kan återanpassa sig snabbast till den nya situationen, säger Michael Gähler.

Påverkar männens karriär

Männen känner sig ofta tagna på sängen och har inte aktivt deltagit i beslutet. Det kan vara en av anledningarna till att de mår sämre än kvinnan.

- Allra sämst mår de som efter ett antal år inte skaffat sig en ny partner, säger Michael Gähler.

Det har ingen betydelse för mannens själsliga hälsa om han har ett starkt socialt stöd eller inte efter skilsmässan. I avhandlingen har Michael Gähler inte funnit att män som inte har det sociala stödet mår sämre.

- Att män mår sämre efter skilsmässan påverkar också deras karriär. Man presterar inte lika bra, helt enkelt, om man mår dåligt, säger Michael Gähler.

Ojämn arbetsfördelning

Den största anledningen som kvinnor har för att ta ut skilsmässa är ojämn arbetsfördelning i hemmet och deras möjligheter att göra karriär. De kvinnor som intervjuats i studien uppger att de påtalat för sin man att de är missnöjda med något, men inte fått gehör för det från sin man.

- Kvinnor finner oftare och fler äktenskapliga problem än vad männen gör.

Den främsta anledningen som uppgivits är att man ”växt isär”, säger Michael Gähler.

Dessutom tror Michael Gähler att kvinnor i allmänhet i större utsträckning reflekterar över hur de mår.

- De sätter mer förhållandet under lupp än vad männen gör. Men det är bara spekulation, säger Michael Gähler.

Han tjänar bäst

Trots att mannen mår sämre och inte gör en ny karriär efter skilsmässan, är det ändå han som fortfarande tjänar bäst efteråt.

- Männen går ganska oanfrätta rent ekonomiskt ur en skilsmässa. Det beror på att han ofta är den som haft huvudansvaret ekonomiskt för hela familjen, inklusive hustrun. När ansvaret för henne försvinner kan ekonomin till och med bli bättre för honom, säger Michael Gähler.

Cecilie Frödén

Publicerad: