Dagisbarn oftare sjuka

Ny studie: De är mer allergiska och blir oftare förkylda än hemmabarn

GÖTEBORG

Dagisbarn är förkylda mer än dubbelt så ofta som barn som vistas i hemmet.

De har också mer allergiska besvär.

Storleken på grupperna är en bov i dramat.

– Vi skriver intyg på löpande band till barn med allergi att de behöver barnomsorg i mindre grupper, men det finns inga alternativ. Allergiska barn diskrimineras, säger docent Nils Åberg, överläkare vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg.

Foto: Katrin Jakobsen
Oftare förkylda. De stora grupperna gör att dagisbarnen har sämre hälsa.

Att det går mycket förkylningar på dagis är knappast någon nyhet för småbarnsföräldrar.

Men det finns också vetenskapliga belägg för att det är så. Ämnet diskuterades av flera forskare under Allergistämman i Göteborg på torsdagen.

En tidigare svensk studie kom fram till att barn på daghem får 8-12 förkylningar per år. Vistas barnen hemma är de förkylda 2-4 gånger per år. Familjedaghem placerar sig mittemellan.

-Det är allvarligt eftersom förkylningar utlöser astmabesvär hos små barn och dessutom förvärrar allergisymptomen, säger Nils Åberg.

Studie i Värmland

En pågående studie i Värmland bekräftar bilden av att dagisbarn är mer förkylda än andra och har mer allergiska besvär.

Forskarna skickade år 2000 en enkät till alla värmländska barn mellan ett och sex år med en mängd frågor om barnens hälsa, bostad och barnomsorg. Av 14 000 svarade drygt 11 000. Cirka 1 500 är barn som inte går på dagis utan är hemma.

– De allra flesta barn går ju på dagis i dag, men gruppen som är hemma är ändå så stor att vi kan se skillnader, säger projektledaren Carl-Gustaf Bornehag vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Han poängterar att det är mycket vanskligt att dra slutsatser ur materialet.

– Det finns dåliga och bra daghem. Det går inte att säga att det är daghemmet i sig som skulle ha betydelse.

Stad och land

Flera bakgrundsfaktorer spelar in. Till exempel är barn som bor i stan mer tid på dagis än barn på landet. Det är tidigare känt att allergier är vanligare bland stadsbarn.

Stadsbarn bor också oftare i flerbostadshus och statistiken visar att rökning, en känd allergirisk, är vanligare i familjer som bor i flerbostadshus än i familjer som bor i enfamiljshus.

– Det är alltså många faktorer som kan ligga bakom att dagisbarn har mer allergiska besvär, säger Carl-Gustaf Bornehag.

Han hoppas kunna ge klarare besked om daghemmens betydelse för barns allergi när studiens andra steg är färdigt. 200 friska barn och 200 barn med allergiska symptom har valts ut och genomgått grundliga undersökningar. Det har också gjorts hembesök där barnens inomhusmiljö har kontrollerats.

Karin Olander/TT

ARTIKELN HANDLAR OM