Familjerelationer

Anti-mobbnings- arbete underkänt

RELATIONER

Fysiskt våld och trakasserier förekommer dagligen

Nästan alla svenska skolors arbete mot mobbning får underkänt i en granskning av Skolinspektionen.

Den visar att fysiskt våld, trakasserier och hot förekommer dagligen.

Fysiskt våld inträffar i skolan varje dag, enligt Skolinspektionen.

Foto: Foto: COLOURBOX

Skolinspektionen (SI) har synat femtio skolor och funnit brister i arbetet mot kränkande behandling hos alla skolorna utom en, rapporterar SI på tisdagen enligt Dagens Nyheter:

Fysiskt våld, trakasserier och hot förekommer dagligen.

Saknar beredskap

Den enda skolan som slipper undan utan anmärkning är Fribergaskolan i Danderyd norr om Stockholm. Där säger elever och lärare tidigt ifrån om trakasserier.

Här är några punkter i SI:s rapport:

Fler än åtta av tio skolor är utan godkänd likabehandlingsplan som visar hur personalen arbetar både förebyggande och akut.

Ungefär var tionde skola saknar beredskap för att vuxna kränker barn. På några skolor förekom allvarliga trakasserier.

Ska redovisa åtgärder

Tre av tio skolor följer inte den nya lagen mot diskriminering. Lagen förtydligar att barn inte får kränkas på grund av sin ålder.

Skolorna är skyldiga att förhindra diskriminering, trakasserier och mobbning. De kritiserade skolorna måste redovisa sina åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter inom några månader.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer

/

Familjerelationer

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer