”Min fru klagar på allt jag gör”

RELATIONER

Eva Rusz och läsarna ger råd i relationsakuten

Visst borde Jörgen anstränga sig ytterligare. Men det borde även hans fru, anser Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.

– Det krävs två för att förändra en relation, säger hon.

Är fruns negativa attityd gentemot Jörgen ett nytt beteende eller ett förstärkt beteende som han tidigare kunnat stå ut med?

Eva Rusz tycker att Jörgen borde fundera över om frun alltid har varit lika trist mot honom, eller om det kan ha hänt något som gjort att hon känner sig missnöjd med livet och att det går ut över honom.

”Båda måste ta tag i det”

Oavsett vilket är den tråkiga attityden något de båda måste ta tag i och arbeta bort, om relationen ska gå att rädda.

– Inga goda känslor kan etableras genom missnöje. För att Jörgen ska kunna sluta vara så självuppoffrande, måste hans fru börja reflektera över sitt beteende gentemot honom, säger Eva Rusz.

– Hon har fastnat i vrede, ilska och klagan. De måste tillsammans hjälpas åt att ta reda på varför.

Viktigt – av hälsoskäl

Inte enbart för relationens skull, utan även av hälsoskäl.

En amerikansk undersökning antyder att kvinnans risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar ökar i större utsträckning än mannens i ett dåligt äktenskap.

Forskaren Tim Smith säger till BBC att resultatet är en vink åt alla läkare att de borde ta hänsyn till patienternas livssituation när de rekommenderar en behandling.

I undersökningen deltog 276 amerikanska par som hade varit gifta i mer än 20 år, enligt en artikel i Dagens Nyheter.

Om Jörgen och hans fru inte klarar av att vända den negativa spiralen på egen hand, kan det hjälpa att gå till en familjeterapeut ett par gånger, tycker Eva Rusz.

– Det kan lösa knuten, säger hon.