Relationer

Sverige får kritik av FN

Av: 

Annica Lundbäck

RELATIONER

Kommitté vill se fler insatser mot mäns våld mot kvinnor

Sverige ses som ett föregångsland när det gäller jämställdhet.

Just därför är det både förvånande och oroande att mäns våld mot kvinnor fortfarande är så utbrett, konstaterar en FN-kommitté.

Sverige har, tillsammans med ytterligare 184 länder, antagit en FN-konvention som går ut på att avskaffa all diskriminering av kvinnor. Detta arbete övervakas av en särskild kommitté, som i januari i år höll ett förhör i Genève med representanter för den svenska regeringen.

Kommittén konstaterar att Sverige kommit långt i arbetet för jämställdhet. Bland annat får satsningen på ett särskilt departement för jämställdhetsfrågor beröm, liksom den ändring av abortlagstiftningen som innebär att utländska kvinnor kommer att få göra abort i Sverige.

Får kritik

Men Sverige får också kritik. Christer Hallerby, statssekreterare på Integrations- och jämställdhetsdepartementet, berättar att kommittén uttryckt stor förvåning över att vi inte lyckats minska förekomsten av mäns våld mot kvinnor.

– Många av kommitténs ledamöter ser Sverige som ett föregångsland, och är därför tydligt bekymrade över att vi inte är bättre på detta. Tvärtom kan vi se en viss ökning de senaste åren, säger han.

Exakt vad det beror på är oklart. Till viss del kan ökningen förklaraas av att allt fler drabbade kvinnor anmäler, men inte enbart.

– Jag tror faktiskt att vi ser en reell ökning, säger Christer Hallerby.

Regeringen har sedan tidigare beslutat att satsa 800 miljoner kronor under tre år på arbetet med att minska mäns våld mot kvinnor. Knappt 32 miljoner av dessa går till insatser som ska motverka hedersrelaterat våld och förtryck, beslutade regeringen på torsdagen.

Utvärdera sexköpslagen

Förutom att förstärka insatserna mot mäns våld mot kvinnor rekommenderar kommittén att regeringen utvärderar vilken effekt den svenska sexköpslagen har haft. Frågan ligger just nu hos justitiedepartementet och en utredning kommer att tillsättas inom kort, säger Christer Hallerby.

– Hittills har i alla fall inte jag sett något underlag som på ett bra sätt visar hur lagen har fungerat. Tanken är därför att detta ska utredas under 2008.

Sverige behöver också fortsätta arbetet med att öka andelen kvinnor på höga poster inom såväl privat som offentlig sektor. Kommittén föreslår bland annat kvotering – en åtgärd som avvisas av regeringen.

– Vi har valt linje. Vilka som sitter i ett företags styrelse måste vara företagets egen angelägenhet. Däremot är det viktigt att vi alltid, i vår dialog med näringslivet, understryker vikten av jämställda företagsledningar och styrelser, säger Christer Hallerby.

Läs kommitténs granskning här
Publisert: