Han kämpar för världens kvinnor

RELATIONER

Prisas av RFSU för kampen mot mödradödligheten i världen

Grattis! ... Staffan Bergström, som i dag får RFSU-priset 2010 för sin outtröttliga kamp mot mödra­dödligheten i världen.

– Tack! Det är väldigt roligt och en erkänsla för mitt arbete, som ibland har varit kontroversiellt.

Förklara varför en halv miljon kvinnor dör varje år bara för att de blir gravida.

– Graviditet och förlossning är två av de största dödsorsakerna bland gravida kvinnor i u-länderna. De dör av blödningar, livmoderinflammation, havandeskapsförgiftning och osäkra aborter

Varför är mödradödligheten så hög?

– Det finns inte mänskliga och livräddande resurser på småsjukhusen. I södra Sudan finns fem gynekologer på 12 miljoner människor.

Vad kan man göra för att minska dödligheten?

– Utbilda sjuksköterskor i kirurgi i tre år. Det har vi gjort i 25 år. De kan utföra kejsarsnitt, bukoperationer, tarmvredsoperationer, operera utomkvedshavandeskap. Man måste bygga sjukstugor med operationssal nära de kvinnor som föder barn.

Hur väl lyckas sjuksköterskorna som kirurger?

– De är makalöst skickliga. Vi har granskat 39?000 förlossningar och 10?000 operationer utförda av ”icke-läkare” i Moçambique i en avhandling vid KI. Dödligheten var under en halv procent. Det är extremt lågt. Det blev inte fler komplikationer än för läkare.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att mödradödligheten i världen blir granskad såsom ett möjligt brott mot mänskligheten.

Här är Staffan Bergström

Namn: Staffan Bergström.

Ålder: 67.

Yrke: Gynekolog och professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Utbildare och kunskapsspridare för att minska mödradödligheten i u-länder.

Familj: Hustrun Birgitta, en vuxen dotter och två bonus­­söner.

Bor: Visby. Veckopendlar till Stockholm.

Tjänar: 50 000 kronor i månaden som professor, men arbetar 25 procent.