Här finns de bästa papporna

RELATIONER

Männen i Västerbotten tar ut flest föräldradagar

Papporna i Västerbotten är bäst, nyblivna Jönköpingsfäder sämst.

På att vara föräldralediga.

Trots att hemmapapporna blir allt fler tar de bara ut 15,5 procent av all ledighet.

Under förra året tog mer än en halv miljon svenskar ut föräldrapenning. Det är en ökning sedan två år tillbaka. En förklaring är att barnafödandet satt igång igen. En annan är att män i större utsträckning stannar hemma med barnen.

Men papporna är i regel hemma mycket färre dagar än mammorna. Statistik från Riksförsäkringsverket visar att männen bara tog ut 15,5 procent av föräldraledigheten förra året. Störst andel pappadagar hade Västerbottens län med 19,2 procent, minst andel stod männen i Jönköpings län för med 13,9 procent av alla föräldrapenningdagar.

Mäns andel av föräldralediga dagar 2002

Anna Careborg

ARTIKELN HANDLAR OM