Familjerelationer

Inga löften från socialministern

Av: 

Jessica Ritzén

Aftonbladets Jessica Ritzén överlämnar mejlen från hundratals ensamma föräldrar med deras krav på förbättring till Göran Hägglund. ”Jag lovar ingenting, men jag vet att ensamma föräldrar har det tufft”, säger han.
Aftonbladets Jessica Ritzén överlämnar mejlen från hundratals ensamma föräldrar med deras krav på förbättring till Göran Hägglund. ”Jag lovar ingenting, men jag vet att ensamma föräldrar har det tufft”, säger han.

RELATIONER

Höj bidragen eller sänk skatten, kräver ensamföräldrarna.

Socialministern lyssnar men lovar ingenting.

– Plånboken får jag lämna hemma just nu, säger Göran Hägglund.

Aftonbladet har i tre dagar berättat att var tredje ensamförälder är fattig. Att var tionde mamma någon gång det senaste året inte haft råd att ställa varm mat på bordet. Att många tvingas till kyrkan för att be om mat.

Det här vet Göran Hägglund (KD).

– Jag är i högsta grad medveten om att det finns väldigt många ensamma föräldrar som lever med små eller inga ekonomiska marginaler. Det känns förstås riktigt eländigt att föräldrar sliter och släpar i en enormt tuff tillvaro både ekonomiskt och känslomässigt. Vi måste ständigt pröva hur vi ska komma till rätta med detta. Vi tror att nyckeln är arbete.

Varför riktar du inte särskilda bidrag till ensamstående?

– Vi är i en besvärlig situation just nu. Men självklart tittar vi på vad vi kan göra för att förhindra att grupper hamnar efter. En av sakerna är barnbidraget. En annan är underhållsbidraget, som legat fast ganska många år.

Tänker du höja underhållsbidraget?

– I dag har vi inga pengar och är inte i budgetläge.

Tycker du att 1?273 kronor är en rimlig nivå?

– Det är en väldigt låg nivå som varit oförändrad en lång tid. Men alla lever inte på den nivån utan kommer överens om en högre.

Tänker ni höja barnbidraget?

– Hittills har vi inte sett det som den allra viktigaste åtgärden. Men för varje år som går och barnbidraget inte höjs så släpar det efter.

Hur känns det att mammor får matpaket från kyrkornas soppkök?

– Som ett nederlag. Det känns väldigt främmande för ett land som Sverige.

Tycker du att Sverige är en välfärdsstat i dag?

– Ja, i varje jämförelse med varje annat land. Men det finns en risk att vårt samhälle dras isär. Att vissa grupper får det hyggligt och andra halkar efter ekonomiskt.

Så vad kan du lova de ensamma föräldrarna?

– Jag lovar absolut ingenting i dag. Vi har jättesvårt att överblicka hur det ser ut efter sommaren, eller ens om en månad. Hur långvarig krisen blir. Det kommer att hinna bli värre innan det blir bättre.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer