Relationer

Forskaren: ”De känner sig som dåliga mammor”

Av: 

Erik Olkiewicz

RELATIONER

Hur mår mammorna i fängelse? Och vad tycker barnen?

Forskaren Annelie Björkhagen-Turesson har skrivit doktorsavhandlingen ”Mor i fängelse – mödrar och barn berättar”.

Vilka är mammornas problem?

– Att det är svårt att hålla kontakten med sina barn. De blir beroende av personer på utsidan, till exempel att någon transporterar barnen till anstalten. Det kan vara uppemot 60 mil till barnen och då blir transporten en kostnadsfråga. Personer som barnen bor hos kan också motarbeta kontakten mellan mödrar och barn.

Hur mår mammor i fängelse?

– De har dåligt samvete gentemot sina barn. Många upplever det som det största straffet. De tycker också att de har svårt att vara mammor. De vågar inte vara för obekväma, då kan barnet straffa dem genom att inte vilja ha kontakt. Kvinnor i anstalt har förlorat mycket av sitt föräldrakapital, vilket gör att de ofta blir bortmanövrerade när det gäller viktiga beslut om barnen. Eller så känner de sig som dåliga mammor och då kan de till exempel skriva på pappans papper om enskild vårdnad. Det positiva är att de mammor som genomgått behandlingsprogram i fängelset får möjlighet att förändra sitt liv. Det ger ökat hopp och påverkar barnen positivt.

Hur hanterar barn att deras mamma sitter i fängelse?

– Det som hänt under barndomen påverkar hur de upplever separationen. Två barn berättade att de saknade regelbunden kontakt med sin mor under barndomen eftersom mödrarna missbrukade. För dem blev situationen bättre för de fick möjlighet till en kontakt med sin mor under tiden hon var intagen i fängelse och förhoppningsvis även när hon avtjänat sitt straff. Andra barn har behövt lämna sina hem och flytta till en släkting eller ett familjehem. Äldre ungdomar har tvingats skaffa en egen bostad. Yngre barn drabbas oftast hårdare för har större behov av sin mor.

Vilka är dina intryck av de mammor som du mött på anstalter?

– Min bild går emot den gängse bilden. Dessa kvinnor har många gånger en stark relation till sina barn. Det innebär inte alltid att de har en problemfri relation, men det framkommer tydligt att barnen betyder mycket för de mödrar som jag har träffat.

Publisert: