Julstök – mest för henne

avHelena Utter

RELATIONER

Undersökning från TCO: kvinnan projektleder julen

Kvinnan pyntar, planerar, fixar julmat och städar.

Bara på ett område är det mannen som drar ett tyngre lass i julstöket och -firandet: han är oftare jultomte.

– Julen är en väldigt traditionell högtid och könsrollerna blir tydligare då, säger Kerstin Olsson på TCO som gjort en studie om hur vi fördelar julsysslorna.

Foto: Eric Roxfeldt
Julförberedelserna är i huvudsak en kvinnosyssla i de flesta svenska hem.

Det är mycket som ska hinnas med inför julen. Enligt en undersökning från fackförbundet TCO är dock bördan inte särskilt jämnt fördelad i de svenska hemmen.

– Det är inte någon överraskning att kvinnorna gör det mesta av det obetalda arbetet, det visste vi sedan tidigare, säger Kerstin Olsson på TCO.

Studien, som är gjord bland drygt 600 personer och är ett tvärsnitt av befolkningen, visar att i 53 procent av familjerna är det kvinnan som har hand om all planering inför jul. Bara i fem procent av hushållen tar mannen på sig den uppgiften.

I 33 procent av familjerna delar man lika.

Kvinnan projektleder

Ansvaret för julmaten delas i 45 procent av familjerna. 29 procent svarar att kvinnan sköter mat och bak och 8 procent att det är mannens uppgift.

Julpyntandet därhemma verkar vara svårast att samsas om. Hela 81 procent uppger att kvinnan sköter pyntande.

Hälften av paren delar på städningen. I 41 procent av familjerna sköter kvinnorna städningen själva jämfört med 5 procent av männen.

– Det som jag tycker är så tydligt är att kvinnan är projektledare hemma. Hon har det där helhetsansvaret för att allt ska fungera och det kan vara väldigt betungande när man har jobb och familj, säger Kerstin Olsson.

En syssla slipper dock kvinnan nästan helt: att vara tomte. Bara 2 procent av kvinnorna agerar tomte, mot 12 procent av männen. Den vanligaste tomtelösningen är att turas om – eller att leja en granne.