Nu vill männen satsa på kärleken

avAnnica Lundbäck

RELATIONER

Färre kvinnor än män beredda att offra karriären för förhållandet

Foto: colourbox
Satsar på kärlek Män är mer beredda än kvinnor att offra karriären för kärleken, enligt en ny amerikansk undersökning.

Kärleken eller karriären?

När männen tvingas välja hamnar kärleken i topp, visar en amerikansk studie.

Kvinnorna, däremot, är inte fullt lika övertygade.

Kvinnor prioriterar familj, släkt och vänner, män satsar på karriären. Så brukar åtminstone stereotypen se ut – men nu visar en undersökning att så kanske inte alls är fallet.

De amerikanska forskarna Catherine Mosher och Sharon Danoff-Burg, verksamma vid universiteten i Duke respektive Albany, har kartlagt attityderna hos 237 collegestudenter. Resultatet visar att männen är mera benägna att offra karriären för att rädda ett förhållande än vad kvinnorna är – hela 61 procent av männen prioriterar kärleken före karriären.

Motsvarande siffra för kvinnorna är 51 procent.

Småbarnstid karriäravbrott

Psykologen Ellen Klosson säger till CNN att resultatet speglar möjligheten för respektive kön att kombinera familj och arbetsliv. För män utgör familj och barn sällan något hinder, medan det är ganska vanligt att småbarnstiden innebär ett karriäravbrott för kvinnor.

Hon tror att många kvinnor känner sig pressade att komma igång med sin karriär innan de börjar bilda familj. Väntar de till efteråt kan det vara försent, menar hon.

– Jag tror att den här studien bekräftar den trenden, säger Ellen Klosson.