Behövs socialkunskap? Killpanelen tycker till

Foto: Emil Gustafsson, Marcus Fröman och Klas Lindholm, alla 15 år, tycker att det är en strålande idé att införa socialkunskap på skolschemat.
RELATIONER

”En bra idé, helt klart.”­ Marcus Fröman, Emil ­Gustafsson och Klas ­Lindholm, alla 15 år, nickar i samförstånd där de sitter i gräset. Om bara ett par veckor börjar de nian – och problem som mobbning är ­något de ser i skolan varenda dag.

– Det hade sett annorlunda ut om vi börjat lära oss tidigt om sånt där, säger Marcus Fröman.

Klas: Jag tycker det är bra, att prata om saker som alla är med om och upplever, men ingen kanske vet så mycket om ­egentligen. Att nån tar upp det, liksom.

Hade det varit annorlunda tror ni, om ni haft social­kunskap i skolan?

Emil: Ja, det hade nog varit mindre mobbning, till exempel, om man fått förståelse för ­problemet tidigare.

Klas: Ja, mobbning är nog allra viktigast att prata om, det finns nästan alltid någon i klassen som är utsatt för det. Man ser det ju i skolan hela tiden, på ­rasterna och så.

Marcus: Vi fick ett häfte i skolan, om regler, och där står det så klart att man ska visa respekt och inte mobbas. Men det förklaras ingenting om varför mobbning uppstår, till exempel.

Finns det något intresse från lärarnas sida då?

Klas: Ja, en del pratar ju med oss om sånt, men inte alla.

Marcus: Vi har ju social­pedagoger som man får gå och prata med om man har något problem, men de pratar aldrig med alla på en gång. Det är ju bara om det blir bråk.

När tycker ni man skulle ­införa det här?

Emil: Det är bra som Valentin föreslår, från trean-fyran är ­lagom.

Marcus: Ja, det är väl då det börjar uppstå situationer som mobbning och så. När man är äldre, som vi är nu, kanske det ­vore bra att prata om grupptryck till exempel, eftersom många ­börjar testa lite alkohol och sånt. Det vore väl bra att anpassa ­ämnena efter ålder.

Vad skulle ni vilja prata mer om?

Klas: Jag skulle vilja prata mer om rasism också, det är verkligen ett problem i många skolor.

Emil: Ja verkligen, i vår också. Det är en jargong, när folk jävlas med varandra, men det blir ganska grovt.

Marcus: Och självkänsla och självförtroende är viktigt att prata om, för om man stärker det så är det ju lättare att säga nej till saker och stå emot grupptryck.

Hur ofta skulle ni vilja läsa ­socialkunskap?

Klas: En gång i månaden, ­räcker det?

Marcus och Emil (i kör): Nä, en gång i veckan.

Emil: Om man har det tillräckligt ofta kan man liksom upprepa och nöta in saker, man är kanske inte så bra på att lyssna i alla åldrar men det är ju viktiga saker som man måste få lära sig.

Ni sa att er klass varit lite ­stökig, tror ni den skulle ha varit annorlunda om ni läst socialkunskap?

Emil: Det skulle det säkert vara, om alla fått med sig kunskapen från det att det var små.

Marcus: Ja, nu vet man ju bara det som man får berättat hemma, och det varierar ju för alla så klart. Och sedan beror det på om man umgås med fel kompisar som är stökiga och så.

Klas: Mm, alla har nog väldigt ­olika mycket kunskap om sånt där.

Marcus: Ja... Och det påverkar ju hur man är som vuxen också. Om man fått med sig den där kunskapen från skolan eller inte.