Utbrända kvinnor inte häftigt nog för läkarna

RELATIONER

”Kvinnor med värk anses inte särskilt kul”

Utbrända kvinnor – ett ”kärringproblem”.

Vår tids folksjukdom har låg status i vården.

Utbrända kvinnor – ett ”kärringproblem”.

Vår tids folksjukdom har låg status i vården.

– Primärvården är inte tillräcklig rustad. Man har inte ”marknadsanpassat” sig efter vilka åkommor som ska behandlas, säger Hélène Sandmark, forskare vid hälsovetenskapliga institutionen på Örebro universitet, som studerat utbrända kvinnors väg tillbaka till arbetslivet.

Deras sjukdomar prioriteras inte inom läkarkåren.

Gillar häftiga diagnoser

– Man vill jobba med de häftiga diagnoserna. De är jätteduktiga på att behandla män med hjärtinfarkt. Men kvinnor med värk och stressjukdomar anses inte särskilt kul.

Flera rapporter visar att män får både dyrare och snabbare rehabilitering.

– De kvinnor jag har intervjuat i min studie har inte känt sig så väl omhändertagna. De sjukskrivs och ställs i nån kö.

I stället krävs det en aktiv rehabilitering där man tidigt ringar in problemen.

–?Då kanske man inte behöver sjukskriva alls, säger Hélène Sandmark.