Claes Borgström: Det är struntprat

JämO och hjärnforskaren grälade i tv-soffan

Annica Dahlström och Claes Borgström i tv-soffan.
Annica Dahlström och Claes Borgström i tv-soffan.

Hjärnforskaren Annica Dahlström, 65, hävdar i sin nya bok ”Könet sitter i hjärnan” att kvinnor är bättre lämpade än män att städa och ta hand om barn.

Men jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström riktar hård kritik mot henne.

– Jag tycker det är en oerhört obehaglig tes som du för fram, sa han under en debatt i morse i TV4.

Enligt Annica Dahlström är kvinnor generellt sett bättre på att sköta om barnen, medan männen i större utsträckning saknar empati.

– Det finns undersökningar som visar att empati är långt mer vanligt förekommande hos kvinnor än hos män statistisk sätt, sa hon.

– Äh, struntprat, utbrast jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström. Jag godtar inte tesen att män saknar den empati och omvårdnadsförmåga som kvinnor har, vilket är en förutsättning för att ta hand om små barn.

Skillnader i hjärnan

Enligt Annica Dahlström beror skillnaderna mellan män och kvinnor på olikheter i våra hjärnor.

– Den här utvecklingen av hjärnorna har fortgått under miljontals år och finns kvar även i dag. Det är ingenting som vi kan ändra på i en handvändning.

Hon är skeptisk till att låta män och kvinnor dela lika på föräldraledigheten, bland annat eftersom många kvinnor ammar.

– Jag skulle vilja att man tog lite mer hänsyn till alla de mammor som väldigt gärna skulle vilja vara hemma hos sina små barn under deras uppväxttid.

Det får Claes Borgström att reagera. Enligt honom är det många pappor som skulle vilja vara föräldralediga längre men tvingas avstå.

– Jag tycker det är en oerhört obehaglig tes som du för fram. Först så dömer du ut män. Sedan dömer du ut kvinnor som inte ammar och då blir det en grupp kvinnor kvar som ammar som då är lämpliga att ta hand om små barn.

Förändrat samhälle

Han är skeptisk till Dahlströms forskningsrön och teorier och menar att de kan ifrågasattas.

– I din bok hävdar du att skillnaderna är mycket större än vad forskare inom ditt eget området hävdar. Vad har skillnaderna för betydelse? Ska vi bara följa de neuropsykologiska aspekterna när vi organiserar vårt samhälle?

Enligt Caes Borgström behövs det en förändring av samhället – men inte åt det håll Dalhström föreslår.

– Vi har en könsmaktsordning i Sverige. Det måste vi ändra på. Det är en förutsättning för att män och kvinnor ska kunna använda sin personliga kapacitet, slår han fast.

Läs mer

Susanna Vidlund

Publisert: