”Gör om Top Model”

RELATIONER

Chefredaktör lanserar anti-sajt mot succéprogrammet

Ett ögonblick...

Marie Arnfjell som lanserar sajten topmodel.nu, som ska stärka tjejers självförtroende.

– Topmodel.nu är ett komplement till kvinnoexploateringen i medierna. Jag vill lyfta fram sunda värderingar, hjälpa kvinnor att tro mer på sig själva. Programmet Top Model representerar all media där kvinnor marknadsförs på ett förljuget sätt. Äkta skönhet hittar man inuti en person, i hennes eller hans sätt att leva och vara mot andra människor.

Är det något fel i att vilja bli toppmodell?

– Nej, absolut inte. Det är bara själva exploateringen och marknadsföringen kring programmet som är fel. Bilderna på kvinnorna är inte äkta. De är retuscherade och det får man inte glömma.

Vill du att man stoppar programmet?

– Så långt har jag inte tänkt. Men jag tycker att man ska göra om det, så att det handlar mer om värderingar och det inre.

Men för en fotomodell handlar det väl väldigt mycket om det yttre?

– Ja men vi vet ju alla att bilderna retuscheras i alla fall. Jag undrar var gränsen för äkta skönhet går?

Hur kommer det sig att just du engagerar dig i detta?

– Jag jobbar som chefredaktör för Junia, en kristen kvinnotidning, och möter ofta kvinnor som mår dåligt av av alla krav samhället ställer på dem. Många flickor har psykiska problem, en del skär sig. Sättet mediebranschen

framställer kvinnoidealet drabbar dem hårt. Här har medierna mycket att jobba med.

Vad kan mer göras?

– Det är nödvändigt att fler tar ansvar, medierna men även föräldrarna. Det behövs mer information och vuxennärvaro bland barn och ungdomar. Jag känner till 10-åriga pojkar som sitter framför teven och tittar på Top Model. Som förälder måste man ta ansvar för vilka program barnen ser på. Annars får de förvrängda uppfattningar om hur en tjej ska se ut.

Hanna Blanksvärd, Anna Andersson