Skärpt kontroll vid vård av sjuka barn

RELATIONER

Försäkringskassan specialgranskar hälften av fallen

Stockholm

Försäkringskassan skärper i sommar kontrollen av föräldrar som vårdar sjuka barn.

I fortsättningen kollas nästan vartannat sjukfall med arbetsgivaren innan ersättning betalas ut.

Fusket i samband med vård av sjukt barn fortsätter, visar en undersökning som Försäkringskassan gjorde i höstas. Var sjätte förälder fick under året ersättning på felaktiga grunder. Det vanligaste fusket bestod i att begära ersättning för vård av barn samtidigt som man fick lön.

Ringer arbetsgivaren

Resultatet av undersökningen gör att Försäkringskassan nu vidtar åtgärder. Till sin hjälp tar den de 300 extra årsarbetare som Försäkringskassan fått pengar till av regeringen. I fortsättningen ska uppskattningsvis 40 procent av alla ärenden som rör vård av sjukt barn först kontrolleras med arbetsgivaren innan ersättning betalas ut.

- Vi hoppas på förståelse från både arbetsgivare och föräldrar som så väl behöver de här insatserna. Det är en kraftfull åtgärd som kommer att bli kännbar för arbetsgivarna som ska svara på de här frågorna. Men det är så pass viktigt för trovärdigheten för försäkringen att vi genomför de här förstärkta insatserna. Vi måste få ett stopp för det här, säger Birgitta Målsäter på Försäkringskassan.

Påverkas inte

Hon bedömer inte att den extra kontrollen ska leda till att utbetalningarna försenas.

- Vi tror inte det eftersom vi använder de extraresurser vi fått till att ta de här samtalen.

Målet är både att hitta dem som fuskar och att den skärpta kontrollen ska avskräcka från fusk.

Försäkringskassan har också fått regeringens uppdrag att utreda om anmälningsplikten vid sjukt barn ska överföras på arbetsgivarna i stället.

Försäkringskassans bedömning är att fusket förra året omfattade 216 miljoner kronor. Det kan jämföras med att de totala utbetalningarna av ersättning vid vård av sjukt barn förra året kostade 3,2 miljarder kronor.

Christina Lucas/TT

ARTIKELN HANDLAR OM