Familjerelationer

Pappor till lätta barn lever farligare

RELATIONER

Föräldrar som får barn med låg födelsevikt löper större risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar än andra.

Den ökade dödligheten drabbar även papporna, visar en studie från Karolinska institutet.

Det är känt sedan tidigare att dålig fostertillväxt är kopplat till högt blodtryck, åldersdiabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar senare livet. Studien från Karolinska institutet visar att även föräldrarna löper större risk att drabbas av de aktuella sjukdomarna och att det därför troligen finns genetiska faktorer som spelar in.

Utreda sambandet

I studien har relationerna mellan barnets födelsevikt och föräldrarnas dödlighet studerats i en registersamkörning som omfattade alla föräldrar vars barn var födda i Sverige mellan 1973 och 1980. Totalt 783814 barn föddes i Sverige under denna period.

– Nästa steg i forskningen är att närmare utreda vilka genetiska faktorer som kan ligga bakom detta intressanta samband, säger Finn Rasmussen docent och lektor vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer

/

Familjerelationer

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer