Nu mullrar kvinnorna

Publicerad:
Uppdaterad:

Var fjärde vill rösta på ett feministparti

Tyvärr, det går väldigt långsamt.

Kvinnor knaprar inte in männens löneförsprång. För att upptäcka en kvinnlig vd i börsens största företag krävs stjärnkikare.

Lång väg kvar att gå Lönen bara ett exempel på hur långt efter kvinnor är. Klicka på länken för att se hela bilden. Öppnas i separat fönster.
Lång väg kvar att gå Lönen bara ett exempel på hur långt efter kvinnor är. Klicka på länken för att se hela bilden. Öppnas i separat fönster.

I dag publicerar Aftonbladet sin första feministbarometer. Varje år på den internationella kvinnodagen, 8 mars, tar vi Sverige på pulsen. Hur ser den kvinnliga makten ut?

Det dånar i det kvinnliga folkdjupet. Mer än var fjärde kvinna, 27 procent, är beredd att lägga sin röst på ett feministiskt parti.

Och det finns anledning att vara missnöjd. Det senaste året har utvecklingen knappast gått framåt. På de tolv områden som vi valt att mäta ser det ut så här:

Utvecklingen står still

På fem områden står utvecklingen still. Det gäller exempelvis kvinnors lön i förhållande till männens. Den genomsnittliga heltidslönen, korrigerad i förhållande till bland annat ålder och befattning, för båda könen är 22 800 kronor. Men män tjänar i genomsnitt två tusenlappar mer än det i månaden. Kvinnor däremot tjänar 2 100 kronor mindre.

På fyra områden har det gått blygsamt framåt. Antalet kvinnliga riksdagsledamöter har ökat med fem under det senaste året. Kvinnor förstärker försprånget till männen i den högre utbildningen. Mammorna tar ut marginellt mindre andel dagar i föräldraförsäkringen och kvinnor i allmänhet är lite mindre sjukskrivna.

Bakåt på tre områden

På tre andra områden går däremot utvecklingen bakåt. Inget av de 30 bolag som ligger på börsens mest omsattalista leds i dag av en kvinnlig vd.

Men vid årsskiftet hyfsas siffrorna något. Då tar Annika Falkengren över som vd och koncernchef för bankjätten SEB.

Antalet kvinnliga landshövdingar har minskat med tre. Och kvinnor representerar en något högre andel av den totala, öppna arbetslösheten.

Om man ska vara positiv så är kvinnor förebilder, de tar ett stort ansvar. De utbildar sig och tar hand om sina barn.

Men ska man vara dyster så anstränger sig kvinnor förgäves. De belönas inte för sina ansträngningar. Varken i lönekuvertet eller med högre positioner.

”Håll i hatten, grabbar”

Fem av sju riksdagspartier påstår att de är feministiska.

Men på ett så genompolitiserat område som utnämningen av landshövdingar ger det inget som helst utslag. Tvärtom går utvecklingen bakåt, färre kvinnor är landshövdingar i dag än för ett år sedan.

Håll i hatten, grabbar. Det mullrar i det kvinnliga folkdjupet. Det kan leda till oanade konsekvenser.

Läs också

Lena Mellin

Publicerad: