Dessa söker oftast sexpartners online

En ny studie visar att den som mött sin sexpartner via en app eller sajt oftare tar sexuella risker.

Studien: 14 537 svenskar har deltagit
Dessa träffar oftast sexpartners online
Beteenden som ökar riskerna