Mässlingsvaccinet fortfarande viktigt

RELATIONER

Utbrott i flera av våra grannländer

För några år valde många föräldrar att inte vaccinera sina barn mot mässlingen. Därmed ökade risken för mässlingsepedemier i Sverige.

– Så länge en sjukdomsrisk finns måste man fortsätta vaccinera sig, säger smittskyddsläkaren Anders Lindberg.

I dag vaccineras åter så gott som alla barn mot mässling. Sjukdomen ingår som en av de tio sjukdomar i Socialstyrelsens rekommenderade vaccianationsprogram.

Annat var det för sex år sedan. Kring millenieskiftet fanns en rädsla för att vaccinet mot just mässling skulle vara skadligt för barn.

Att vaccinera sig mot mässling ansågs av vissa som onödigt, eftersom sjukdomen varit ovanlig i Sverige.

– I dag är vi uppe i samma höga siffra igen. De som avstod från vaccin då har nu vaccinerat sig, säger Anders Lindberg sakkunnig läkare vid Socialstyrelsen.

Högt deltagande

Det finns fortfarande vissa grupper som avstår av medicinska skäl eller religiösa orsaker. Men totalt är andelen vaccinerade 95 procent.

Detta gör att hotet om en mässlingsepedemi i Sverige är minimalt.

Under våren har det rapporterats om fler än 1 500 fall av mässling i Tyskland och vissa av VM-städerna har varit särskilt drabbade.

Den stora risken finns för den som är oskyddad och reser till ett land med sjukdomen. Alternativt kommer i kontakt med en smittad person i Sverige.

– De som avstår från att vaccinera sig har ett indirekt skydd genom alla som är vaccinerade. Men de möter en stor risk om de till exempel åker utomlands, säger Anders Lindberg.

Viktigt att fortsätta

I Sverige rapporterades under våren 14 fall av mässling.

De flesta har varit personer i 30-årsåldern, som inte omfattats av vaccinationsprogrammet.

– Många undrar varför man ska vaccinera sig mot något som inte finns. Men så länge en sjukdomsrisk finns så måste man fortsätta vaccinera sig mot det, säger Anders Lindberg.

Läs mer

Carl-Magnus Fagerholm

ARTIKELN HANDLAR OM