Rosa Bandet ska granskas

Endast en tredjedel går till bröstcancerforskning

Miljonerna rullar in från svenska folket till Rosa Bandets insamling.

Men vad givarna inte vet är att bara en tredjedel av stödet går till bröstcancerforskning.

Nu ska kampanjens siffror synas. Uppgifterna tillbakavisas helt av Cancerfonden.

De rosa banden syns överallt. I butiker, på apoteken och framförallt pryder de många svenskars jackor. Förra året skänktes 170 miljoner kronor till kampanjen enligt Svenska Dagbladet.

Men trots att Cancerfonden, som står bakom kampanjen, går ut med att stödet ska gå till forskning visar siffror att lejonparten går till annat.

”Är klart missvisande”

Hela 44 procent av pengarna täcker insamlings- och administrationskostnader.

– Det är klart missvisande att antyda att allt går till bröstcancerforskningen när det bara handlar om en tredjedel av pengarna, säger Ingrid Kössler, ordförande i Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO, till SvD.

BRO bedriver en parallell insamling till Cancerfonden och konkurrerar därmed om samma pengar. Deras insamlade stöd går till en egen forskningsfond, bröstcancerfonden.

Pengarna särredovisas inte

De givare som vill ta reda på hur de insamlade pengarna fördelas får ingen hjälp av Cancerfonden. Pengarna från Rosa Bandet särredovisas inte utan drunknar bland övriga inkomster.

– Av konkurrensskäl, motiverar Marie Hammargren, kommunikationschef på Cancerfonden för SvD. Rosa Bandet är en så stor framgång att konkurrenter kan kopiera våra idéer.

Rosa Bandet ska granskas

Nu ska en revisionsbyrå granska Rosa Bandet-insamlingen. Minst 75 procent av pengarna som har samlats in måste gå till det uttalade ändemålet. Det uppger Stiftelsen för insamlingskontroll, SF, som ser till att organisationer som har ett så kallat 90-konto följer reglerna.

– Jag har utgått från att revisorerna haft kontroll över detta. Nu måste vi låta en ny revisionsbyrå granska verksamheten, säger Eva Birath, kanslichef på SF, till SvD.

Om insamlings- och administrationskostnaderna överstigit 25 procent i tre år ska 90-kontot dras in. Av Rosa Bandets insamlade miljoner gick 26 procent till detta mellan 2003 och 2007.

Missvisande enligt Cancerfonden

Enligt Cancerfonden är Svenska Dagbladets artikel missvisande. Att endast en tredjedel av de insamlade pengarna går till forskning stämmer inte säger generalsekreterare Ursula Tengelin.

– Syftet med kampanjen är att uppnå en medvetenhet kring bröstcancer och att det finns en möjlighet att tidigt upptäcka sjukdomen med mammografi. Och att samla in pengar till forskning. Det är en otroligt viktig del att sprida kunskap. Det kan rädda liv, säger hon till Aftonbladet.se.

Uppgifterna om att Rosa Bandet ska granskas är också fel enligt Ursula Tengelin.

– SFI granskar kostnaderna för den totala verksamheten och inte enbart kampanjen. För 2006 låg våra administrativa kostnader på 17 procent och gränsen har aldrig överskridits, säger hon.

Publisert: