Cancerrisk kvar trots behandling

RELATIONER

Borttagna cellförändringar ingen garanti mot livmoderhalscancer

Kvinnor som opererats för svåra cellförändringar i livmoderhalsen löper trots behandlingen mer än dubbelt så stor risk att drabbas av cancer än kvinnor som inte drabbas av cellförändringar.

Det visar en ny studie vars resultat kan leda till ändrade kontrollrutiner.

Ju äldre kvinnan är vid operationstillfället, desto större är risken att hon senare drabbas av cancer. Störst är den för kvinnor som opereras när de är över 50.

– Det finns en ökad risk, och den här risken håller i sig i väldigt många år efter behandlingen, säger studiens huvudförfattare Björn Strander, överläkare i gynekologi vid Kungsbacka sjukhus och vid Onkologiskt centrum i Göteborg.

Opereras bort

Kvinnor som drabbas av cellförändringar i livmoderhalsen löper stor risk att utveckla livmoderhalscancer eller cancer i slidan. I Sverige kallas därför alla kvinnor mellan 23 och 60 år regelbundet till cellprovskontroll, och när allvarliga cellförändringar upptäcks opereras det yttersta skiktet av livmoderstappen bort. Varje år genomförs cirka 10 000 sådana operationer i Sverige.

– Man har i Sverige och i andra länder utgått från att kvinnor kan sluta ta cellprover vid 60 års ålder. Och det går jättebra för de kvinnor som inte har haft den här typen av allvarliga cellförändringar, säger Björn Strander.

130 dör varje år

Tack vare provtagningen är cancerformen överlag ovanlig. Men trots allt dör varje år runt 130 kvinnor i sjukdomen i Sverige och Björn Strander är övertygad om att hans studie kommer att leda till att även kvinnor över 60 kontrolleras i framtiden.

– Kvinnor som har blivit behandlade för allvarliga cellförändringar bör fortsätta att ta cellprover långt fram i livet.

Behandlingen i sig är framgångsrik. Det rör sig om någon enstaka procent av patienterna som trots behandling insjuknar i cancer.

Johannes Cleris/TT