Relationer

Män barnlediga mycket kortare tid än kvinnor

Av: 

Annika Jeppsson

RELATIONER

Jämställdhetsbonusen blev en flopp

Jämställdhetsbonusen har inte haft någon effekt.

Män tar fortfarande ut mycket färre föräldradagar än kvinnor.

Det visar en undersökning från Försäkringskassan.

Den första juli 2008 infördes jämställdhetsbonusen. Förhoppningen var att män och kvinnor skulle dela föräldraledigheten mer lika mellan sig än förut.

Nu har Försäkringskassan analyserat systemet genom att titta på två olika grupper av föräldrar. Den ena gruppen fick barn precis innan det att bonusen infördes. Medan den andra gruppen blev föräldrar precis efter det att reformen trädde i kraft.

Resultatet av analysen visar att jämställdhetsbonusen inte haft någon någon effekt alls.

I båda fallen har papporna i genomsnitt tagit ut 44 dagar efter 18 månader. För mammorna är siffrorna istället 249-250 dagar.

Flera förklaringar

Till det finns det flera tänkbara förklaringar.

Mats Johansson är analytiker på Försäkringskassan. I ett pressmeddelande säger han:

– Reglerna för jämställdhetsbonusen är komplicerade, och pengarna betalas inte ut i samband med att bonusdagarna uppstår, utan först året efter. Det rör sig inte heller om så mycket pengar. Detta kan vara faktorer som gör att det inte går att hitta någon effekt av bonusen.

Enligt Försäkringskassan finns det också andra faktorer mer än de rent ekonomiska, som påverkar hur mycket föräldrarna väljer att vara hemma med sina barn. Det kan till exempel handla om attityder på arbetsplatsen. Men också att det tar tid för en reform att få genomslag.

Jämställdhetsministern inte nöjd

– Mot detta talar att andra reformer som syftar till att få ett mer jämställt uttag, som införandet av de så kallade pappamånaderna, snabbt fick effekt, säger Mats Johansson i Försäkringskassans pressmeddelande.

Jämställdhetsministernn och folkpartisten Nyamko Sabuni, som var en bonusens tillskyndare, är inte helt nöjd.

Till Rapport säger hon:

– Så som den är utformad, blir det ju ett misslyckande när inte ger det utslag som vi vet att den kan ge om vi gör den enklare. Och föräldrarna måste få känna i plånboken direkt att det lönar sig att dela lika.

Publisert: