Vårbarn har lättare i skolan än höstbarn

RELATIONER

Barn födda på våren har försprång när de börjar skolan – jämfört med höstbarn.

Det visade forskning redan på 90-talet, men bekräftas även i nya studier.

Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap i Malmö, har studerat vilken betydelse det har när barn är födda på året.

– När det gäller skolidrott är det enkelt: ju tidigare du är född, desto bättre betyg.

Samma sak kom Allan Svensson, professor i Göteborg, fram till under 90-talet när han mätte och följde skolresultat hos elever i årskurs tre, sex och nio.

– Skillnaderna är rätt påtagliga i årskurs tre. I genomsnitt är elever födda senare på året något svagare när de börjar skolan, jämfört med äldre elever. Skillnaderna ebbar ut med åren, men de finns fortfarande kvar lite i nian. Då speciellt i ett ämne som idrott, men även i matematik och svenska, berättar Allan Svensson.

Föräldrar spelar roll

Svenssons forskning visar också att din sociala grupp spelar roll – elever med högutbildade föräldrar hade till exempel bättre betyg än elever med LO-anslutna arbetarföräldrar.

Kön påverkade också. I idrott har pojkar bättre betyg.

"Ett jättestort problem"

I Tomas Petersons färska forskning följde han 1 100 fotbollspelande ungdomar från att de var 13 år till 25 år. Och skillnaderna var tydliga mellan vår- och höstbarn.

– Jag tycker att det är ett jättestort problem. Du får inte fram talanger, utan skillnader i fysisk mognad. Du väljer bort hälften av all talang. Fast det är skillnad mellan idrotten och skolan. Skolan är ju allmän och elever slås inte ut på samma sätt, men med sämre betyg kan du få andra problem – och effekterna kan bli desamma, säger Tomas Peterson.

För att komma tillrätta med skillanderna inom skolvärlden har bland annat två skolstarter diskuterats.

Vi är födda tidigt på året

Friidrottaren Carolina Klüft är född den 2 februari 1983. En av svensk friidrotts största stjärnor.

Astronauten Christer Fuglesang är född den 18 mars 1957. Hittills den ende svensk som fått möjligheten att arbeta som astronaut.

Ikeas grundare Ingvar Kamprad är född den 30 mars 1926. Han och familjen hamnade på elfte plats på Forbes lista över världens rikaste, med sina 23 miljarder dollar.

Sångerskan Lena Philipsson är född den 19 januari 1966. Slog igenom som 20-åring i Melodifestivalen.

Då föds flest barn

Under 2000-talet har juli varit den månad då det har fötts flest andel barn i Sverige.

Barnafödandet i Sverige har följt ett hyfsat stabilt säsongsmönster under 1900-talet, men på senare år har mönstret förändrats. En av orsakerna kan vara att vi planerar mer, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Under 1900-talet föddes flest barn i mars, april och maj. Minst i november och december.

Källa: SCB

ARTIKELN HANDLAR OM