"Vad ska Jämo göra åt porr-skandalen?"

avZendry Svärdkrona

RELATIONER

Claes Borgström chattade med läsarna

Facket har ett stort ansvar för att förändra attityderna på arbetsplatserna - och de har fått resurser till det.

"Därför är det är otroligt trist att den grabbiga kulturen, för att uttrycka sig milt, lever kvar", skriver jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström i chattet med läsarna.

Claes Borgström säger: Hej, hej, nu är jag på plats och är beredd att svara på frågor.

bulan säger: Vad tycker du om den sk. "mansskatten?

Claes Borgström säger: Det som är bra med idéen om mansskatt är att den sätter fart på frågan hur män ska ett ansvar för att medverka till en förändring. Om just skatt är ett bra sätt är kanske tveksamt men män måste göra något konkret.

Börje säger: Hej jämo. Hur kan du rek. positiv särbehandling av kvinnor? Är det jämställdhet?

Claes Borgström säger: Positiv särbehandling är egentligen en kompensation för en tidigare liggtande negativ särbehandling. Ibland kallar man det för en "komma ikapp"-åtgärd. I sjävla verket är ju män föremål för positiv särbehandling, för det mesta.

burt säger: Metallstyrelsen köpte löspenisar åt kvinnliga kollegor? Vad kan Jämo göra?

Claes Borgström säger: Det kan vara fråga om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Om vi får in en anmälan från någon som själv anser sig vara trakasserad av det som hänt, dvs någon på den arbetsplatsen så kommer vi att utreda den. Dessutom kan vi naturligtvis allmänt ta avstånd från det som inträffat och det gör vi också.

LBeria säger: Du talade i programmet Debatt om att man ska börja dagen med att begrunda hur man axlar sitt ansvar som man. Hur vet man om man gör tillräckligt? Vem avgör om man gör tillräckligt?

Claes Borgström säger: Bra fråga. Egentligen tror jag att man själv vet och uppfattar vad som är möjligt i den egna situationen, gör så mycket som möjligt och så gott du kan.

Li-Sandra säger: Vad tycker du om att föräldraledigheten ska lagstadgas mer lika?

Claes Borgström säger: Jag är övertygad om att en delad föräldraförsäkring är bra för barn, kvinnor, män, arbetslivet och därigenom för hela samhället.

Valeria säger: Hej Jämo, jag läste precis i metro om en av Malmös större nattklubbar som har till vana att dela ut s.k. "babecards" till tjejer som anses attraktiva och därför få gå före i kön. Är dettta lagligt?

Claes Borgström säger: För närvarande är det lagligt men det kommer ändringar framöver. Det finns ett förslag om att förbjuda könsdiskriminering också utanför arbetslivet och högskolorna, till exempel vad gäller inträden till restauranger, hårfrisörer, tjejtaxor på taxi mm.

Ulrika42 säger: Är en tjej som genom livet som bara kommit i kontakt med män som inte respekterar mej som en människa med lika värde, på olika nivåer. Undrar om du tycker att det är en bildningsfråga eller är det helt enkelt så att de inte vill stå på samma nivå? Kan man "lära sej" jämlikhet?

Claes Borgström säger: Jämställdhet är inte minst en kunskapsfråga. Men kunskap räcker inte. Man måste också bestämma sig för att göra något åt det man inte accepterar. Principer som inte leder till handling är inte mycket värda.

polyester säger: Finns det problem med ha en man på posten som JämO?

Claes Borgström säger: Problemet skulle i så fall vara att det är typiskt att det behövs en man för att just män ska lyssna, men så är å andra sidan läget - det är därför det krävs ett förändringsarbete. Jag är i själva verket inkvoterad på det här jobbet.

Mona säger: Vad tycker du om den grabbkultur som verkar finnas inom facket? Vad kan man göra åt den?

Claes Borgström säger: Facket har ett stort ansvar för att förändra attityderna på arbetsplatserna och facket har också fått ökade befogenheter genom lagstiftning på senare tid. Därför är det otroligt trist att den grabbiga kulturen, för att uttrycka sig milt, lever kvar. Det behövs fler kvinnor inom det fackliga arbetet och männen måste också här, som överallt annars, säga ifrån.

säger: I dagens SvD på Näringslivs-bilagan-- finns c:a 30 män på foto o c:a 5 kvinnor --en hastig genombläddring--en slump?? Vill du kommentera??? Sonja

Claes Borgström säger: Ingen slump. Det svarar mot hur det brukar vara. Tidningarna och andra media har ett stort ansvar att bryta mönstret att hela tiden låta männen dominera t ex på ekonomisidor men det gäller inom många andra områden också, t ex idrotten

Hans Brindfors säger: Jag är en helt vanlig man som arbetar på en traditionellt kvinnlig arbetsplats. Ibland kan jag känna mig åsidosatt av mina kollegor. Det verkar som kvinnor har lättare att sluta leden och frysa ut oss män än tvärt om. Detta problem är något som vi män har svårt att prata om. Personligen tycker jag det känns en smula "skamligt". Vad skall man göra åt det tycker du?

Claes Borgström säger: Jag tvivlar på att det är några större skillnader. Problemet är att det finns arbetsplatser som är så starkt dominerade av det ena könet, det skapar ofta problem för minoriteten. Könsblandade arbetsplatser har en annan och bätte kultur. En utfrysning är ett exempel på trakasserier som arbetsgivaren måste åtgärda.

Kvinnoförakt säger: Varför verkar du endast ta kvinnornas parti? Det enda du lyckas med det är att männen slår dövörat till! Fram för fri jämställdhet mellan alla!

Claes Borgström säger: Jag hoppas att männen inte slår dövörat till, tvärtom försöker jag entusiasmera dem att delta i förändringsarbetet. Att det huvudsakligen handlar om att förbättra kvinnors villkor beror på att männen har makten. Att det i första hand gäller att förbättra kvinnors villkor framgår också av jämställdhetslagens regler.

semper_fi säger: Skulle du vilja har ett jobb som du vet att du fick bara för att du är man, inte för att du är bästa man/kvinna för jobbet?

Claes Borgström säger: Jag skulle inte vilja ha ett jobb som jag inte kan klara av. Men som jag sa i ett tidigare svar, mitt nuvarande jobb har jag för att jag är man, men inte bara därför. Jag har också juridisk kompetens mm.

Thomas säger: Kan du som jag, känna att du faktiskt skäms ibland för det faktum att du är en man?

Claes Borgström säger: Jag vet inte om skam är den "bästa" känslan men nog kan jag känna både sorg och indignation över hur män har betett sig genom historien och alltjämt idag.

Börje säger: Hej igen jämo. Bra svar om positiv särbehandling...Vad gör du för att barnledighet ska bli en merit för kvinnor inom arbetslivet?

Claes Borgström säger: I våra kontakter med arbetsgivare och fack understryker vi att barnledighet bör ses som en merit. Det är också något som EG-domstolen i Luxemburg har uttalat i en dom.

LBeria säger: Tror du att det finns en risk för att jämställdhetsarbetet "drar iväg" för långt så att man får en sk backlash? Kan du ge något exempel på utspel som går för långt?

Claes Borgström säger: Man kan inte dra iväg för långt.Det ligger i själva begreppet. Antingen har man jämställdhet - lika villkor för kvinnor och män - eller också inte. Någon risk för att patriarkatet skulle ersättas av sin motsats finns inte.

Per säger: Vilken fråga tycker du är viktigast för jämställdheten i Sverige i dag?

Claes Borgström säger: Det är den första fråga jag fick när jag började för fyra år sedan. Svaret är att det inte finns någon "viktigaste fråga". Allt hänger ihop. För att kvinnor ska kunna ha samma villkor på arbetsmarknaden måste män i större utsträckning ta hand som sina barn. Om det sker kommer till exempel lönebildning att påverkas till kvinnors fördel.

Moderator säger: Tack Claes Borgström och alla som varit inne och chattat.

Claes Borgström säger: Tack för mig, många mycket bra och viktiga frågor. Fortsätt diskussionen!

Läs flera artiklar i serien:

Läs debattartiklarna i serien: